-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47347 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

لطفاً تفسير آيه 21 سورة حجر را بيان فرماييد؟

در آيه فوق خداوند متعال، در حقيقت به پاسخ سؤالي ميپردازد كه براي بسياري از مردم ممكن است پيدا شود كه: چرا خداوند آنقدر از ارزاق و مواهب در اختيار انسانها نميگذارد كه بينياز از هرگونه تلاش و كوشش باشند؟

ميفرمايد: وَ إِن مِّن شَيْءٍ إِلآعِندَنَا خَزَآغنُه...; خزائن همه چيز نزد ما است، ولي ما جز به اندازة معين آن را نازل نميكنيم، بنابراين چنان نيست كه قدرت ما محدود باشد و از تمام شدن ارزاق وحشتي داشته باشيم، بلكه منبع و مخزن همه چيز نزد ما است و ما توانايي بر ايجاد هر مقدار و در هر زمان داريم، ولي همه چيز اين عالم حساب دارد و ارزاق و روزي نيز به مقدار حساب شدهاي، از طرف خدا نازل ميگردد.

لذا در جاي ديگر در رابطه با فلسفه اين كار ميفرمايد: وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِي لَبَغَوْاْ فِي الاْ ?َرْض...;(شوري،27) اگر خداوند، روزي را بيحساب براي بندگانش بگستراند، از جاده حق منحرف ميشود و لكن به اندازهاي كه ميخواهد نازل ميگرداند.، روشن است كه تلاش و كوشش، براي زندگي علاوه بر اينكه تنبلي و سستي و دلمردگي را از انسان دور ميسازد و حركت و نشاط ميآفريند، وسيلة بسيار خوبي براي اشتغال سالم فكري و جسمي آنها است و اگر چنين نبود و همه چيز بيحساب در اختيار انسان قرار داشت، معلوم نبود دنيا چه منظرهاي پيدا ميكرد؟، زيرا يك مشت انسانهاي بيكار، با شكمهاي سير و بدون هيچگونه كنترل غوغايي به پا ميكردند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيتا... مكارم شيرازي و ديگران، ج 11، ص 57، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.