-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47352 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

مهمترين احترام به قرآن چيست؟

احترام به قرآن، به دو صورت قابل تصور است: 1. احترام ظاهري و صوري; به اين معنا كه وقتي در مقابل قرآن قرار ميگيريم، آداب تلاوت آن را مراعات نموده و وقتي قرآن تلاوت ميشود، سكوت نموده و به آيات آن توجه كنيم و از جهت ظاهر، طهارت و وضو داشته باشيم.

2. قرآن مجيد، برترين و آخرين پيام خداوند، و بزرگترين گوهر گرانبهاي به جاي مانده از پيامبر گرامي اسلام، و سرچشمة جوشان معارف اسلامي و احكام الهي است; از اين رو، نخستين گام (بعد از مراعات آداب ظاهري آن)، براي ورود به درياي بيكران قرآن، نوشيدن معارف حياتبخش آن، درك و شناخت دقيق و اهميت فوقالعاده به اين نسخه شفابخش و عمل به آيات و دستورات آن است; به بيان ديگر، ما وقتي قرآن را محترم شمردهايم، كه با درك مفاهيم اين كتاب بزرگ، مقدمه را براي عمل به دستورات نوراني آن فراهم نماييم. در حديثي از امام صادقدر تفسير آية 121 سورة بقره الَّذِينَ ءَاتَيْنَـَهُمُ الْكِتَـَبَ يَتْلُونَهُو حَقَّ تِلاَ وَتِهِيَّ أُوْلَغكَ يُؤْمِنُونَ بِه...; كساني كه كتاب آسماني به آنها دادهايم، و آن را از روي دقت ميخوانند، به پيامبر اسلام ايمان ميآورند...، چنين ميخوانيم: منظور اين است كه آيات آن را با دقت بخوانند و حقايق آن را درك كنند و به احكام آن عمل بنمايند، به وعدههاي آن اميدوار، و از وعيدهاي آن ترسان باشند; از داستانهاي آن، عبرت گيرند; به اوامرش گردن نهند، و نواهي آن را بپذيرند. به خدا سوگند، منظور حفظ كردن آيات و خواندن حروف و تلاوت سورهها و ياد گرفتن اعشار و اخماس آن نيست; آنها حروف قرآن را حفظ كردند، امّا حدود آن را ضايع ساختند، منظور تنها اين است كه در آيات قرآن بينديشند و به احكامش عمل كنند; چنان كه خداوند ميفرمايد: (كِتَـَبٌ أَنزَلْنَـَهُ إِلَيْكَ مُبَـَرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوَّاْ ءَايَـَتِه; اين كتابي است پربركت كه ما بر تو نازل كرديم، تا در آياتش تدبّر كنند.)(ارشاد ديلمي، طبق نقل تفسير الميزان، ذيل آية مورد بحث.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.