-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47356 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

دروغ گفتن در خريدن زمين مسجد و بناي آن از نظر قرآن چه حكمي دارد؟

دروغ گفتن در خريد زمين مسجد و... اقسام مختلفي دارد و در پرسش مشخص نشده است كه دروغ گفتن دقيقاً در چه چيزي صورت گرفته است؟ آيا دروغ در اينكه زمين ملكِ وي بوده است؟ يا در نيت؟ يا در شرائط و خيارات؟ و يا... كه هر يك از اينها حكم متفاوتي ممكن است داشته باشد.

در عين حال ـ حتي اگر دروغ گفتن از اقسامي باشد كه باعث بطلان معامله نشود و معامله صحيح باشد ـ با توجه به جوابهاي سؤالهاي قبلي، روشن ميشود كه براي ساختن و آباد كردن مسجدي كه مورد رضايت و قبول خداست نبايد هيچ گناهي صورت بگيرد، نميتوان از راهي كه خدا نهي كرده است به وي نزديك شد، و اگر مسجدي مقبول خدا نباشد براي سازندهي آن باقيات الصالحات نخواهد بود.

از طرف ديگر بايد توجه كرد كه خلوص نيت و دوري از اتباع هواي نفس و پيروي از شيطان در امور مربوط به مسجد ـ كه محل عبادت است ـ با تأكيد بيشتري در قرآن آمده است، خداوند ميفرمايد:

وَ أَنَّ الْمَسَـَجِدَ لِلَّهِ فَلاَتَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا(جن،18) يعني; همة مساجد خاصِ خداوند است، پس در جَنب خداوند هيچ كس را (به پرستش) مخوان.

ضمن تشكر از شما، لطفاً چنانچه مورد خاصي در سؤالات منظور شماست، مجدداً مطرح فرمائيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.