-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47375 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

سورة صف به طور دقيق چند آيه، كلمه، حرف، نقطه، ضمه، فتحه، كسره، تشديد و سكون دارد؟

پرسشگر محترم! شايسته است قبل از پاسخدهي به پرسشهاي شما توجه شما را به نكتهاي دربارة لزوم و ارزش و نقش تدبر در قرآن جلب كنيم:

قرآن كريم، از سوي خداوند بزرگ با هدف هدايت، تربيت، تعليم و حركت به سوي كمالات عاليه انساني نازل شده است. يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَـَبَ وَالْحِكْمَةَ; (آلعمران، 164) كه آيات او را بر آنها بخواند و كتاب و حكمت به آنها بياموزد. بنابراين، قرآن، كتاب حيات و زندگي و پويايي براي انسانهاست. براي رسيدن به چنين مطلوبي و براي عملي كردن اهداف والاي قرآن، فهم و درك مفاهيم و معاني آن ضروري است و لازم است در آن تفكر و انديشه كرد. چنانكه خود قرآن ميفرمايد: كِتَـَبٌ أَنزَلْنَـَهُ إِلَيْكَ مُبَـَرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوَّاْ ءَايَـَتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ الاْ ?َلْبَـَبِ; (ص، 29) اين كتابي پربركت است كه بر تو نازل كردهايم تا در آيات آن تدبر كنند و صاحبان مغز ]و انديشه[ متذكر شوند.

سورة صف 14 آيه، 226 كلمه و 966 حرف دارد.

دانستن تعداد فتحه، ضمه و كسرة سورههاي قرآن، فايدة چنداني ندارد; پيشنهاد ميشود كه در مكاتبات بعدي، پرسشهاي خود را دربارة علوم و معارف عميق قرآن كريم با اين مركز مطرح نماييد تا ان شأ الله پاسخ مناسب برايتان ارسال شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.