-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47389 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

سوره مباركه اسرأ، كه خداي متعال ميفرمايد: من بنده خودم را از مسجدالحرام به مسجد الاقصي بردم، منظور از مسجدالاقصي كجاست؟ اگر منظور بيت المقدس است، چرا از آن جا به معراج رفته، مگر اهميت بيت المقدس از مسجدالحرام بالاتر است؟

خداي متعال در آيه اول سوره مباركه اسرأ بيان ميفرمايد: كه منزه است خدايي كه بندهاش را شبانه از مسجدالحرام به مسجدالاقصي سير داد تا آيات خودمان را به او نشان دهيم.

منظور از مسجدالاقصي، بيت المقدس است. طبق آيه كريمه، غرض و هدف از اسرأ، نشان دادن برخي از آيات الهي به پيامبر عظيم الشان اسلام بوده است.(الميزان، علامه طباطبايي، ج 13، ص 7، جامعه مدرسين.)

بيت المقدس، كانون توجّه موحدان و خدا پرستان عالم بوده و انبياي بزرگ الهي با آنجا مأنوس بودهاند و در رواياتي وارد شده كه جبرئيل، هنگامي كه پيامبر به مسجد الاقصي رسيد، محراب عبادت انبياي الهي را به پيامبر اسلام نشان داد(همان.) و در آسمانها، هم پيامبر اكرمبا انبياي الهي ملاقات داشته است. چون غرض از اسرأ، ديدن آيات الهي بوده و بيت المقدس نيز، مركز خدا پرستان در طول تاريخ و ياد آور خاطره پيامبران الهي بوده، پيامبر اكرم در اين سير شبانه به آن جا هم رفته كه آن آيات الهي را نيز مشاهده كند و اين دليل بر فضيلت مسجدالاقصي بر مسجدالحرام نميشود. چون به خاطر افضل بودنش نرفته، بلكه به خاطر رؤيت آيات الهي رفته است. گر چه مسجدالاقصي از نظر مسلمانان بسيار با اهميت و با فضيلت است و قبله اول مسلمين محسوب ميگردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.