-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47400 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا تجويد و رعايت قواعد قرآني قبل از حفظ نياز است يا نه؟

با توجه به اين كه آيات الهي قرآن با رعايت قواعد ويژة خود ـ قواعد تجويدي ـ زيباتر، نيكوتر و تكميلتر تلاوت ميشود. لذا بسيار بجا و پسنديده است كه زبان و ذهن خود را با اين گونه حالتهاي زيبا و كامل آشنا كنيم و عادت بدهيم. تجربه ثابت كرده است كه وقتي انسان چيزي را به حافظه ميسپرد تغيير و تبديل آن بسيار مشكل است به طوري كه يك شعر درست را به طور مثال به راحتي به كسي كه اصلاً حفظ ندارد ميتوانيم تعليم داده و به خاطرش بسپاريم ولي همين شعر را اگر كسي غلط حفظ كرده باشد بسيار مشكل است كه صحيح آن را در ذهن و خاطرش جاي گزين كند زيرا هر چه تلاش كند باز هنگام يادآوري آن چه ابتدا به ذهن او و حتّي زبان او خطور ميكند همان صورت غلط است گر چه بلافاصله آن را اصلاح كند.

كسي كه ميخواهد قرآن را حفظ كند شايسته است كه قبل از آن با تمرينهاي زياد قواعد تجويدي را براي خود ملكه كند به طوري كه اگر در خواب هم قرآن را تلاوت كرد اين قواعد را ناخود آگاه اِعمال كند.

و اگر كسي بخواهد بعد از حفظ قرآن فراگيري و رعايت قواعد تجويدي را شروع كند و به آن عمل كند اگر نگوئيم براي اين حافظ قرآن روان كردن قواعد تجويدي غيرممكن است ولي لااقل بسيار مشكل است زيرا ذهن انسان وقتي به چيزي خو گرفت تغيير آن بسيار مشكل مينمايد به همين جهت تعليم و تعلّم قواعد تجويدي در همة محافل آموزشي مقدّم بر حفظ و همگام با تلاوت است.(ر.ك: حلية القرآن، ج / 2، سيد محسن موسوي، نشر سازمان تبليغات اسلامي، ص / 26.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.