-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47417 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در قرآن كريم آمده است ثُمَّ رَدَدْنَـَهُ أَسْفَلَ سَـَفِلِين؟ و در اين خصوص چه بايد كرد؟

خداوند متعال در آية قبل ميفرمايد: لَقَدْ خَلَقْنَا الاْ ?ًِنسَـَنَ فِيَّ أَحْسَنِ تَقْوِيم;(تين،4)، كه ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريدهايم. از اين آيه استفاده ميشود كه خداوند، انسان را از هر نظر موزون و شايسته آفريد، هم از نظر جسمي، و هم از نظر روحي و عقلي، چرا كه هرگونه استعدادي را در وجود او قرار داده، و او را براي پيمودن راه صعود آماده ساخته است; و با اين كه انسان، از نظر جسمي كوچك است، اما استعدادهاي بزرگي را در او جاي داده است، و آن قدر شايستگيها به او بخشيده كه لايق تكريم از سوي خداوند شده است، وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَّ ءَادَم;(اسرأ،70)، ما فرزندان آدم را كرامت و عظمت بخشيديم.

اما همين انسان با تمام اين امتيازات اگر از مسير حق منحرف گردد; چنان سقوط ميكند كه به اسفل سافلين كشيده ميشود; لذا، در آية بعد ميفرمايد: سپس ما او را به پايينترين مراحل باز گردانديم. آري، انساني كه آن همه عظمت و استعداد دارد، و از آن استفاده نكند، و در طريق فساد به كار اندازد، بزرگترين مفسده را ميآفريند; و طبيعي است كه به اسفل سافلين كشيده شود.

بنابراين، سقوط به اسفل سافلين با اراده و اختيار خود او است. و وقتي انسان خودش با ارادة خود، چنين سقوطي را انتخاب كرد، خداوند متعال نيز رحمت و هدايتش را از آن بنده بر ميدارد، و حتي چنين انسانهايي را به خاطر سرپيچي از فرمانهايش مورد مجازات و عذاب قرار ميدهد.

براي اين كه انسان به چنين سقوطي كشيده نشود شايسته است:

1. خداشناس باشد، تا در مسير او باقي بماند.

2. خودشناس باشد، تا مقام و عظمت خود را از دست ندهد و سقوط نكند.

3. دل خود را با ياد خداوند آرام كند. أَلاَبِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَغنُّ الْقُلُوب;(رعد،28)، آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مييابد.

و در يك جمله بر ايمان و عمل صالح التزام دائمي داشته باشد.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 27، ص 138ـ145، دارالكتب الاسلاميه / ترجمه الميزان، علامه طباطبائي;، ج 17، ص 18، مؤسسة اعلمي / مجموعة آثار شهيد مرتضي مطهري;، ج 2، ص 99ـ106، انتشارات صدرا.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.