-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:478 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا قرآن براي وحدت مسلمانان, كافي است يا عترت هم, عامل لازم وحدت است؟

قرآن و عترت, دو حبل مجزا و مستقل و متكثر نيستند؛ زيرا در آن صورت, بايد از همديگر قابل تفكيك باشند؛ حال آن كه رسول اكرم (ص) در حديث ثقلين فرمودند اين ها هرگز از يك ديگر جدا نخواهند شد «لَن يَفترقا حَتي يَردا عَليّ الحَوض» ( بحار 23,/154).از اين رو, نبايد گفت كه قرآن كافي است؛ چنان كه برخي گفتند «حسبنا كتاب الله» و همچنان نميتوان گفت «حسبنا العترة» و نميتوان با اخذ يكي و ترك ديگري, اهل نجات بود.قرآن بدون امام معصوم, نه تنها مايه اتحاد نيست, بلكه موجب اختلاف است؛ زيرا دل هاي مريض با عرضه افكار خود بر آن , مذهب سازي و فرقه سازي ميكنند؛ چنان كه قرآن ميفرمايد «هُو الَذي أَنزل عَليك الكِتاب مِنهايات مُحكمات هُنّ أُمّ الكِتاب وأُخرَ متشابهات فَأَمّا الَذِين فِي قَُلوبهم زَيغ فَيتّبعون ما تَشابه مِنه ابتغاءَ الفتنة...» آل عمران / 7برخي نيز به قراءت آن اكتفا ميكنند و مفاهيم و اصول و رهنمودهاي آن را ناديده ميگيرند. از اين رو , به تشتت و اختلاف گرفتار ميشوند؛ چنان كه حضرت امير (ع) ميفرمايد «فَاجتَمع القَوم عَلي الفُرقة واَفترقوا عَلي الجَماعة كَأنّهم أَئمة الكِتاب وَلَيس الكِتاب إِمامهم فَلِم يبقَ عِندهم مِنه إلّا إسمه وَلا يَعرفون إِلّا خَطّه و زِبره». (نهج البلاغه , خطبه 147)امام علي بن الحسين (ع) فرمود معصوم كسي است كه به حبل اللهي اعتصام ميكند و حبل الله همان قرآن است. معصوم و قرآن, تا روز قيامت, از يك ديگر جدا نخواهند شد و امام به قرآن هدايت ميكند و قرآن به امام و اين است معناي سخن خداي تبارك و تعالي كه فرمود «إِنّ هذا القرآن يَهدي لِلّتي هِي أَقوم» اسراء / 9.«... فقال (ع) هُو مُعتصم بِحَبل الله و حَبل الله هو القرآن لايفترقان إِلي يَوم القيامة والِإمام يَهدي إلي القُران و القُران يَهدي إِلي الإِمام وَذلك قَول الله عزوجل «إِنّ هذا القران يَهدي لِلّتي هِي اقوم». (نورالثقلين, 1/377)امام باقر (ع) درباره آية «... ولا تفرّقوا» فرمود «اِنّ الله تَبارك و تعالي عَلم آَنّهم سَيفترقون بَعد نَبيّهم و يَختلفون فَنَهاهم عَن التّفرق كَما نَهي مَن كان قَبلهم فَأَمرهم أَن يَجتمعوا عَلي وِلاية ال محمد (ص) وَلا يتفرقوا»؛ [خداوند ميدانست كه مردم,پس از رحلت رسول اكرم (ص) متفرق خواهند شد. پس, آنان را همانند امتهاي پيشين از تفرقه نهي فرمود و به آنان امر كرد كه بر ولايت آل محمد (ص) اجتماع كنند و متفرق نشوند. (نورالثقلين, 1/378) بنابراين, امام همان قطبي است كه آسياب جامعه بي آن راكد است و جامعة راكد, گرفتار تشتت و سير قهقرايي خواهد بود.گفته شد كه عترت پيامبر (ص), مصداق حبل الله هستند.اكنون به رواياتي در اين زمينه اشاره ميكنيم1ـ امام كاظم (ع) در پاسخ به پرسشي درباره آية «واعتَصِموا بِحَبل الله جَميعاً« آل عمران / 103 فرمود «عليّ بن أبي طالب (ع) حبل الله المتين». ( نوالثقلين, 1 /377)2ـ امام باقر (ع) فرمود «ال محمد (ص) هم حبل الله الذي أمر بالإعتصام به فقال «واعتَصموا بِحبل الله جَميعاً...»؛ [آل محمد (ص) همان حبل الله هستند كه خداوند فرمان اعتصام به آنان را داده است.]پس ازآن فرمود «واعتصموا...» (نورالثقلين, 1 /377)3ـ حضرت امام صادق (ع) درباره آيه «واعتصموا بحبل الله جميعاّ» فرمود «نحن الحبل» (نورالثقلين1/377)
آية الله جوادي آملي


وحدت جوامع در نهجالبلاغهمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.