-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:481 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

آثار وحدت از ديدگاه علي (ع) چيست؟

مهم ترين آثار وحدت اجتماعي, عبارتند از

1ـ عزت ملي.

2ـ اقتدار ملي.

3ـ امنيت.

4ـ حاكميت بر دنيا.

امير مؤ منان آن گاه كه دربارة گذشتگان سخن گفته اند, به آثار ياد شده تصريح كرده اند؛ چنان كه در خطبه 192 از نهج البلاغه ميخوانيم از كيفرهايي كه در اثر كردار بد و كارهاي ناپسند بر امت هاي پيشين واقع شده است, برحذر باشيد و حالات آن ها را در خوبي ها و سختي ها همواره به ياد آريد؛ نكند شما مانند آنان باشيد! پس, آن گاه كه در تفاوت حال آنان به هنگاميكه در خوبي بودند و زماني كه در شر و بدي قرار داشتند انديشه نموديد, به سراغ كارهايي رويد كه موجب عزت و اقتدار آنان شد و دشمنان را از آنان دور نموده , عافيت و سلامت به آنها روي آورد و نعمت را در اختيارشان قرار داد و كرامت و شخصيت باعث پيوند اجتماعي آنان شد؛ يعني از تفرقه و پراكندگي اجتناب ورزيدند و بر الفت و هم گاميهمت گماشتند و يك ديگر را به آن توصيه و تحريض نمودند. از هر كاري كه ستون فقرات آن ها را در هم شكست و قدرت شان را سست كرد اجتناب ورزيد؛ يعني از كينه هاي دروني , بخل و حسادت و پشت كردن به هم و ايجاد فتور و سستي بين جامعه دوري گزينيد در شرح حال مؤمنان پيشين تدبر كنيد كه چگونه در حال آزمايش و امتحان بودند! آيا بيش از همه, مردم در شدت و زحمت نبودند؟ آيا از همه جهانيان درتنگناي بيشتري قرار نداشتند؟ فرعون ها آنان را برده خويش ساخته بودند و همواره در بدترين شكنجهها قرار داشتند. تلخي هاي روزگار را به آن ها چشاندند و اين همچنان باذلت هلاكت ومقهوريت ادامه داشت؛ نه راهي داشتند كه از اين وضع سر باز زنند و نه طريقي براي دفاع از خود مييافتند؛ تا آن گاه كه خداوند؛ جديت و استقامت و صبر در برابر ناملايمات به خاطر محبتش و تحمل ناراحتي ها از خوف وخشيتش را در آن ها يافت؛ در اين موقع از درون حلقه هاي تنگ بلا, راه نجاتي برايشان گشود و ذلت را به عزت و ترس را به امنيت تبديل كرد؛ يعني آن ها را حاكم؛ زمامدار و پيشوا گردانيد. آن قدر كرامت و احترام از ناحيه خداوند به آنان رسيد كه حتي خيال آن را هم در سر نميپروراندند. بنگريد آن ها چگونه بودند؛هنگاميكه جمعيت هاشان متحد, خواستهها متفق, قلب ها وانديشه ها معتدل, دست ها پشتيبان هم, شمشير ها ياري كننده يك ديگر , ديدها نافذ و عزم ها و مقصود ها شان همه يكي بودند. آيا آن ها مالك و سرپرت اقطار زمين نگرديدند؟ آيا زمامدار ورئيس همة جهانيان نشدند؟
آية الله جوادي آملي

وحدت جوامع در نهجالبلاغه

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.