-آيا ممكن است روزي آب درياها نابود گردد؟
(0)
-2- «شيخ» و «آخوند» به چه معناست ؟
3- چرا سمتهاي كليدي را به شيخها مي دهند ؟(0)
-مـي دانـيـم آزمايش براي اين است كه اشخاص يا چيزهاي مبهم و ناشناخته را بشناسيم واز ميزان جهل و ناداني خود بكاهيم خوب خداوندي كه با علم بي پايانش از اسرار همه چيز و همه كس آگاه است چرا امتحان مي كند مگر چيزي بر او مخفي است ؟(0)
-اگر آزمايش الهي براي پرورش است انبياء كه انسانهاي كامل هستند چرا آزمايش مي شوند ؟(0)
-بهترين راه براي موفقيت در آزمايش هاي الهي چه چيزي است ؟(0)
-خـداونـد در قرآن مجيد مي فرمايد : آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما رابيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي كنيد .
(1) در ايـنـجـا سوال پيش مي آيد :تنها كسي نياز به امتحان دارد كه از وضع و سرانجام كار آگاه نـبـاشـد ; خداوندي كه آشكار و پنهان براي او يكسان است و چيزي در آسمان و زمين بر او مخفي نيست چه نيازي به امتحان بندگان خود دارد ؟(0)
-لطفاً جهت آشنايي بيشتر باآستان قدس وخدمات اين دستگاه مبارك اطلاعاتي كه ميتواند دراين خصوص مراكمك كند برايم ارسال فرماييد(0)
-در قرآن اشاره به آسمانها و زمينهاي هفتگانه شده منظور چيست ؟(0)
-شـهب پيش از اسلام بود با آنكه از آيه قرآن معلوم مي شود كه در عهد پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلم تازه ظهور كرد براي راندن شياطين و ابطال كهانت ؟(0)
-شهب چه ارتباط با كهانت و منع شنيدن صوت از اهل آسمان دارد ؟(0)
-آيا ممكن است روزي آب درياها نابود گردد؟
(0)
-2- «شيخ» و «آخوند» به چه معناست ؟
3- چرا سمتهاي كليدي را به شيخها مي دهند ؟(0)
-مـي دانـيـم آزمايش براي اين است كه اشخاص يا چيزهاي مبهم و ناشناخته را بشناسيم واز ميزان جهل و ناداني خود بكاهيم خوب خداوندي كه با علم بي پايانش از اسرار همه چيز و همه كس آگاه است چرا امتحان مي كند مگر چيزي بر او مخفي است ؟(0)
-اگر آزمايش الهي براي پرورش است انبياء كه انسانهاي كامل هستند چرا آزمايش مي شوند ؟(0)
-بهترين راه براي موفقيت در آزمايش هاي الهي چه چيزي است ؟(0)
-خـداونـد در قرآن مجيد مي فرمايد : آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما رابيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي كنيد .
(1) در ايـنـجـا سوال پيش مي آيد :تنها كسي نياز به امتحان دارد كه از وضع و سرانجام كار آگاه نـبـاشـد ; خداوندي كه آشكار و پنهان براي او يكسان است و چيزي در آسمان و زمين بر او مخفي نيست چه نيازي به امتحان بندگان خود دارد ؟(0)
-لطفاً جهت آشنايي بيشتر باآستان قدس وخدمات اين دستگاه مبارك اطلاعاتي كه ميتواند دراين خصوص مراكمك كند برايم ارسال فرماييد(0)
-در قرآن اشاره به آسمانها و زمينهاي هفتگانه شده منظور چيست ؟(0)
-شـهب پيش از اسلام بود با آنكه از آيه قرآن معلوم مي شود كه در عهد پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلم تازه ظهور كرد براي راندن شياطين و ابطال كهانت ؟(0)
-شهب چه ارتباط با كهانت و منع شنيدن صوت از اهل آسمان دارد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50728 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2840

2- «شيخ» و «آخوند» به چه معناست ؟
3- چرا سمتهاي كليدي را به شيخها مي دهند ؟
ج2-« شيخ» به معناي مرد پير و مرد بزرگ و دانشمند , شخص بزرگوار , رئيس طايفه است . و «آخوند» به معناي ملا , معلم , عالم, روحاني , اعضا و پيشواي مذهبي ( 1) و مرتبه آخوند از شيخ با لاتر است.
ج 3- براي پاسخ به اين سؤال بايد باز گرديم به آغاز شكل گيري انقلاب و نظريات امام خميني« رحمه الله عليه » راجع به حكومت اسلامي. تأسيس انقلاب اسلامي سبب شد تا بر اساس يك همسويي ائدئولوژيك روحانيون كه از دير باز داراي نفوذ قابل توجهي بوده اند از جايگاه ويژه اي درميان نظام سياسي برخور دار شوند , اين توجه و عنايت حكومت فرصت هاي مطلوبي را در اختيار آنان قرار داده است تا بتوانند با تأثير درفرآيند سيا ستگذاري و تصميم گيري ارزشهاي اسلامي را وارد نظام سياسي كنند .
امام خميني « ره » در پاريس در پاسخ به اين سؤال كه نقش روحانيون درحكومت اسلامي چگونه خواهد بود فرمودند :
«روحانيون در حكومت آينده نقش ارشاد و هدايت دولت را دارا مي باشند ( 2) همچنين ايشان يكسال پس از پيروزي انقلاب , با همان اعتقاد سابق و در پاسخ به پرسش مشابه نقش روحانيت را نه در درون دولت و نه خارج از دولت معرفي مي كنند. بلكه نقش روحانيت را همان هدايت و نظارت بر اعمال دولت مي دانند. اما حوادث و تحولات بعدي , ضرورت فعالتر روحانيون را در بخش هاي مختلف ساختمان حكومت نشان داد زماني كه مهندس بازرگان نخست وزير شد تجربه نخست وزيري وي نحوه نگرش امام به اين قضيه را تغيير داد . امام بعد از نخست وزيري بازرگان فرمودند : «ما تجربه كرديم و ديديم كه اشخاص كه در رأس واقع شدند و از روحانيون نبودند در عين حالي كه بعضي شان متدين بودند از باب اينكه آن راهي كه ما مي خواهيم برويم ... با سليقه آنها موافق نبود ...... ما آن روز خيال مي كرديم كه در اين قشر هاي تحصيلي كرده و متدين و صاحب افكار , افرادي هستند كه بتوانند اين مملكت را به آن جوري كه خدا مي خواهد ببرند ؛ آن طور اداره كنند . وقتي ديديم كه نه, ما اشتباه كرديم ..... (3)
بنا بر اين , تعبير دخالت در سياست , نزد روحانيت , مفهومي فراتر از نظارت و ارشاد يافت و در سيا ستگذاري و اجرا نيز , نقشهاي گسترده اي را بر عهده گرفتند .
بني صدر با خيانت هاي بزرگي كه در حق ملت ايران به خصوص رزمندگان اسلام در جبهه نبرد كرد. امام «راحل» را مصمم كرد كه پست هاي كليدي را به افرادي بسيارند كه مورد اطمينان باشند , حال روحاني باشد يا غير روحاني فرقي نمي كرد , آنچه مهم بود اعتقاد به اسلام و كفر ستيزي و مبارزه با ظلم بود كه طبيعتا روحانيت تعهد و اخلاص خود را بيشتر نشان داد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.