-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:51 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

چرا در جامعه ما تاكيد به پوشش با چادر سياه مي شود؟
حجاب دو فلسفه اساسي دارد كه با يكديگر ارتباط تام دارند: 1) مصونيت زن در برابر طمع ورزي هاي هوس بازان. 2) پيشگيري از تحريكات شهواني خارج از ضوابط و هنجارهاي الهي و تأمين سلامت و بهداشت معنوي جامعه. حجاب با چنين نقش و كاركرد مهم و اساسي پيامي قاطع و كوبنده با خود دارد، و آن اين است كه در برابر همه مردان اجنبي نوعي هشدار و اعلام «دور باش!» مي دهد، اكنون بايد ديد چه عواملي در رساندن اين پيام و اثرگذاري آن مؤثر است: {T1) حدود و ميزان پوشش:T} بدون شك هر اندازه بدن زن پوشيده تر باشد نقش نيرومندتري در دورسازي ديگران نظاره گر اين مي كند. اگر نگاه هاي آلوده را همچنان كه در روايات آمده است تيرهاي زهرآلود شيطان بدانيم، پوشش زن همانند قوسي است كه تير از آن كمانه مي كند و منحرف مي شود و از اصابت و نفوذ در هدف باز مي ماند. بر عكس هر اندازه بدن زن برهنه تر باشد تيرهاي شيطاني را بيشتر متوجه خود ساخته و از آن آسيب خواهد ديد. و از همين روست كه چادر را حجاب برتر شناخته اند، زيرا با وجود شرايط ديگر بيشترين پوشش و مطمئن ترين مصونيت را فراچنگ مي آورد. بنابراين حجاب منحصر به چادر نيست و مانتوي كامل نيز مي تواند حجاب زن را تأمين كند، ليكن چادر حجاب برتر است. {T2) كيفيت پوشش:T} ميزان ضخامت و حتي كيفيت دوخت لباس خود بخش مهمي از حجاب را تشكيل مي دهد بدون شك لباس هاي نازك و تنگ و بدن نما فرودگاه پيكان مسموم شيطان و موجب خيره شدن چشم هاي هرزه و آلوده و به فساد كشاننده جامعه است. در مقابل لباس هاي غيربدن نما، ديده ها را از خود دور مي سازد، و سلامت معنوي نفوس را تأمين مي كند. {T3) رنگ ها:T} ترديدي نيست كه برخي از رنگ ها ديده ها را خيره مي سازد، و پاره اي ديگر نگاه ها را از خود مي راند و دور مي سازد. در عين حال علماي دين نسبت به خصوص رنگ ها تأكيد چنداني نكرده ولي بر اين مسأله پاي مي فشارند كه لباس نبايد موجب جلب توجه و عواقب سوء ناشي از آن باشد. ازاين رو است كه در طول تاريخ زنان مسلمان به ميل خود لباس مشكي را براي حجاب برگزيدند و اين سنت حسنه مورد تقرير و پذيرش پيامبر(ص) و امامان(ع) قرار گرفت، زيرا آنان به اين وسيله احساس امنيت و مصونيت بيشتري مي كردند، {V(ر.ك: حجاب در اديان الهي، محمدي آشناني)V}. خواهر ارجمند! تبليغاتي كه نسبت به چادر مشكي مدتي است توسط بعضي روزنامه ها دنبال مي شود هيچ كدام مبناي علمي ندارد، اكثراً مصاحبه هاي حساب شده اي است كه براي اهداف مخصوصي تنظيم مي گردد. گاهي مي گويند لباس مشكي از نظر اسلام مكوره است، حال آن كه هيچ فقيهي به كراهت چادر و عباي مشكي فتوا نداده است، بلكه در خود روايت چادر و كفش مشكي استثناء شده است. گاهي از جهات ديگر وارد شده اند كه پوكي استخوان مي آورد و آرامش رواني را بر هم مي زند. اگر چنين بود خانم هايي كه 80 سال از چادر مشكي استفاده كرده اند هم بايد از پاي درآمده باشند. هيچ آمار علمي كه گواه بر گفته هاي آنان باشد در دسترس نيست. نكته ديگر آن كه هيچ فكر كرده ايد كه چرا و براي احياء آن سرمايه گذاري مي كنند با چادر كه لباس ايرانيان است اين قدر مخالفت مي نمايند؟ به نظر مي رسد كه دشمن متوجه شده است تا زنان ايراني از سنگر حجاب خود نگهباني نمايند نمي توان آنها را به راحتي فريب داد و براي نابود كردن ايران اسلامي همان راهي را پيش گرفته اند كه در اندلس طي گرديد، كثرت فحشاء و منكرات و تشويق مردان و زنان به اختلاط و رفع پوشش و حجاب. اميد است زنان ايراني خصوصاً دانشجويان ارجمند فريب نيرنگ هاي دشمن را نخورند و در سنگر دفاع از اسلام و ارزش هاي اسلامي ثابت قدم بمانند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.