-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:510 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه ويژگيهايي بر نظام حكومت اسلامي حاكم است كه آن را از ساير حكومتهاي مردمي جدا ميسازد؟

به طور كلي سه اصل عمده بر نظام حكومت اسلامي حاكم است كه آن را از ساير حكومتهاي مردمي جدا ميسازد1ـ مسئولان اجرائي خود را امانت دار الهي ميدانند كه بايد حكومت و مقامات حكومتي را كه به آنها سپرده شده به عنوان يك وديعه حفظ كنند، رابطي ميان خدا و بندگان او باشند و آنچه را او فرمان داده دقيقاً در مورد بندگان اجرا كنند، آنها هرگز نميتوانند در فكر حفظ مقام يا منافع خويش يا منافع گروه خاصي باشند.در حالي كه حاكمان مادّي بيش از همه چيز در فكر حفظ مقام و منافع خويشند، و گاه براي رسيدن به يكي از مقامات، ممكن است مليونها هزينه كنند و به يقين بايد بعد از رسيدن به حكومت جاي هزينهها را پر كرده و اضعاف مضاعف بر آن بيفزايند و يا لااقل به قشر و جمعيت خاصي تعلق دارند و براي حفظ منافع خاص جمعيت خود كه براي رساندن او به حكومت، سرمايه گذاريهاي كلاني كردهاند تا بازدهي بسيار پر سودي داشته باشند، تلاش و كوشش كنند.تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه حاكمان و مديران اسلامي در تمام زمينهها كاملاً روشن است.2ـ مردم آنها را مبعوثان الهي ميدانند چرا كه اطاعت از آنها شاخهاي از اطاعت خداست، و فرمان آنها به منزلة فرمان الهي است.آنها قوانين حكومت اسلامي را ـ در صورتي كه حكومت بر پايههاي صحيحي استوار شود ـ قانون خدا ميدانند و اطاعت از آن را موجب نجات در آخرت و مخالفت با آن را گناه و ماية عذاب در سراي ديگر ميشمرند.اين ديدگاه با ديدگاه عمومي در حكومتهاي مادي كه حاكمان را افرادي همچون خود ميدانند كه غالباً در صدد حفظ منافع خويش يا منافع حزب و گروه خويشند و در هر مورد مردم قوانين را نپسندند و از بيم مجازات در امان باشند شانه از زير بار آن خالي ميكنند، بسيار متفاوت است.3ـ اصولاً روح معنويت و ارزشهاي اخلاقي در چنين حكومتي، بايد بر همه چيز سايه بيفكند و مسائل اخلاقي و انساني در سر لوحة كارها قرار گيرد، انگيزهها بايد فراتر از انگيزههاي مادّي باشد، مگر نه اين است كه هدف نهايي از تشكيل حكومت و بهتر زيستن، فراهم آمدن مقدّمات براي سير الي الله و قرب به خدا و تكامل روحي و معنوي است؟!البته براي رسيدن به يك حكومت الهي و اسلامي تامّالعيار، راه دور و درازي را بايد پيمود و آموزشهاي فراواني بايد به جامعه داد، ولي هر چه باشد محتواي اين حكومت با حكومتهاي مادّي از نظر عنصر فرهنگي بسيار «متفاوت» بلكه «متباين» است.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پيام قرآن ج 10


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.