-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:545 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شهادت يحيي(ع) طبق تاريخ اسلام و مسيحيت چگونه بود؟

يحيي قرباني روابط نامشروع يكي از طاغوتهاي زمان خود با يكي از محارم خويش شد به اين ترتيب كه «هيروديس» پادشاه هوسباز فلسطين، عاشق «هيروديا» دختر برادر خود شد، و زيبائي وي دل او را در گرو عشقي آتشين قرار داد، لذا تصميم به ازدواج با او گرفت!.اين خبر به پيامبر بزرگ خدا يحيي(ع) رسيد، او صريحاً اعلام كرد اين ازدواج نامشروع است و مخالف دستورات تورات مي​باشد و من به مبارزه با چنين كاري قيام خواهم كرد.سر و صداي اين مسأله در تمام شهر پيچيد و به گوش آن دختر «هيروديا» رسيد، او تصميم گرفت از يحيي كه بزرگترين مانع راه خويش مي​ديد در يك فرصت مناسب انتقام گيرد و اين مانع را از سر راه هوسهاي خويش بردارد.ارتباط خود را با عمويش بيشتر كرد و زيبائي خود را دامي براي او قرار داد و آنچنان در وي نفوذ كرد كه روزي «هيروديس» به او گفت هر آرزوئي داري از من بخواه كه منظورت مسلماً انجام خواهد يافت.«هيروديا» گفت من هيچ چيز جز سر يحيي را نمي​خواهم! زيرا او نام من و تو را بر سر زبانها انداخته، و همه مردم به عيبجوئي ما نشسته​اند، اگر مي​خواهي دل من آرام شود و خاطرم شاد گردد بايد اين عمل را انجام دهي!«هيروديس» كه ديوانه​وار به آن زن عشق مي​ورزيد بي​توجه به عاقبت اين كار تسليم شد و چيزي نگذشت كه سر يحيي را نزد آن زن بدكار حاضر ساختند، اما عواقب دردناك اين عمل، سرانجام دامان او را گرفت.
قصه هاي قرآن


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.