-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:549 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در دنيا، نياز به حكومت معنويت داريم و حكومت مادي، هر چه هم ايده آل باشد، باز غير ايدهآل است؟

زيرا اولاً، قوانين مادّي بفرض اين كه مفيد به حال ضعفا و موجب تعميم عدالت باشد هيچگونه ضمانت اجرايي ندارد، زيرا در محيطي كه تمام ارزشها طبق مقياسهاي مادّي تعيين مي‎گردد، موضوع «عدالت» براي زورمندان كه مستلزم گذشت از بسياري منافع و امكانات مادّي است، مفهوم صحيح و عاقلانه‎اي ندارد؛ لذا در چنين محيطهايي تنها ضعفا دم از عدالت و مساوات مي‎زنند نه اقويا، ولي اگر پاي ارزشهاي معنوي پيش آيد عدالت براي آنها نيز مفهوم پيدا خواهد كرد، زيرا هنگام اجراي عدالت اگر چه قسمتي از منافع خود را از دست مي‎دهند، امّا به جاي آن به يك ارزش معنوي و فضيلت خواهند رسيد.نمونة روشن اين مطلب سازمانهاي وسيع بين المللي است كه پس از جنگ دوم جهاني به وجود آمده؛ اين سازمانها كه به اصطلاح مهمترين مركز براي تأمين صلح جهاني محسوب مي‎شود و سياستمداران متفكّر جهان در آن شركت دارند تاكنون همواره به صورت بازيچه‎اي براي اعمال نفوذ دولتهاي بزرگ و يا به صورت يك سالن كنفرانس و سخنراني براي دولتهاي كوچك بوده كه فقط مي‎توانسته‎اند قسمتي از حرف‎هاي خود را در آنجا بزنند.ثانياً، مطالعات تاريخي و تجربه نشان مي‎دهد كه حسّ افزون طلبي انسان هيچگاه از طريق مادّي اشباع نشده است؛ يعني انسان هرگز به جايي نرسيده كه بگويد همين مقدار براي من كافي است. خواسته‎هاي انسان از اين نظر نامحدود است و امكانات مادّي هر قدر هم زياد باشد محدود است و اين وسائل محدود پاسخ آن خواسته‎هاي نامحدود را نمي‎دهد و همين «تضادّ خواسته‎ها و امكانات» است كه جنگ را به صورت يكي از لوازم هميشگي زندگي مادّي در آورده است.ولي اگر پاي معنويات و ايمان به خدا و توجّه به ارزشهاي انساني و اخلاقي و احساس مسؤوليّت در پيشگاه آن مبدأ بزرگي كه مافوق ماديّات و جهان مادّه است در دلها زنده شود، مي‎تواند اين غريزه را محدود ساخته و در مجراي صحيحي به كار اندازد و صلح و امنيّت را به جاي جنگ بنشاند.و به عبارت ديگر، غريزة فزون طلبي را مي‎توان از طريق امور معنوي كه هيچگونه محدوديّتي ندارد اشباع كرد و آن تضادّي كه عامل اصلي جنگ و ظلم بود از ميان خواهد رفت.
حكومت جهاني حضرت مهدي


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.