مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:55329 شنبه 16 دي 1396 آمار بازدید:702

پاسخ درباره آسمانی شدن
 پرسش :

منظور از آسمانی شدن چیست؟ و شامل چه ویژگی‌های می‌شود؟

پاسخ :


«آسمانی شدن» در مقابل «زمینی شدن» است؛ منظور از زمینی شدن، پیروی از هوا و هوس و به دنبال لذات مادی بودن است و مقصود از آسمانی شدن ترک هوا و هوس و لذات مادی است. البته این دو مفهوم دارای مراتب است؛ باید مراقب افراط و تفریط در این زمینه بود. 

حد متعادل این است که اولاً: انسان از لذات مادی در حد معقول استفاده کند؛ یعنی از افراط و تفریط در این زمینه اجتناب کند. ثانیاً: از لذات حرام پرهیز نماید. ثالثاً: این‌که دلبستگی به آن نداشته باشد و آن‌را هدف خود قرار ندهد.

به تعبیر مولوی:

چون اویس از خویش فانی گشته بود

آن زمینی آسمانی گشته بود.


 

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.