-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:554 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

صميميت و استحكام روابط، از كجا پيدا مي شود؟
منافع مادي، معمولا منشا ايجاد انواع اختلافات و كينه ها و از بين رفتن صميميت است. بايد براي رسيدن به اين هدف، به يك سلسله اصول غير مادي پايبند بود. يعني حسن نيت و صميميت در سايه ايمان تامين مي شود نه به وسيله حساب هاي بي روح مادي.به همين جهت، هيچ حكومتي، غير از حكومت دين و اخلاق قدرت ندارد تا غريزه استخدام و خودخواهي را در بشر كنترل كند، به اجتماع او نظم و آرامش دهد. اگر دستورات صحيح مذهبي به صورت شايسته، مورد استفاده قرار گيرد، در نتيجه جامعه به سوي كمال مخصوص خود، هدايت مي شود.دين با قوانين خود، شرايطي در محيط زندگي افراد بشر ايجاد مي كند كه باعث رشد و پرورش كافي آنها مي شود. به وسيله قوانين محكم و مقررات خود، در بين دلهاي افراد، الفت و صميميت ايجاد مي كند و عللي را كه موجب فاصله و دوري افراد از يكديگر است، از بين مي برد. دين به خاطر ايجاد وحدت عقيده، انسان ها را از پراكندگي فكري نجات داده، هدف هاي مادي را تعديل مي كند و سرانجام، افراد يك جامعه را مانند اعضا يك بدن، تحت فرمان يك روح، يك اراده و يك فكر قرار مي دهد.اجتماعي كه افراد آن به اصول ايمان و اخلاق پايبند نيستند، صحنه مبارزه قدرت هاي مادي است و هر كس براي استفاده بيشتر خود، تلاش بيشتري مي كند. در نتيجه، اجتماع به صورت يك صحنه (تنازع بقاء) و (نبرد زندگي) در مي آيد. لازم به توضيح نيست كه در چنين اجتماعي تامين آزادي ـ براي رشد و نمو افراد و تهيه وسايل ممكن براي كمك به تكامل فكري، اخلاقي و عملي ـ ممكن نيست، زيرا اين امور با اصل تنازع، هيچ گونه سازشي ندارد.اما در اجتماعي كه اصل ايمان و اخلاق، حكومت مي كند، يك محيط گرم همكاري و هماهنگي كامل براي رفع مشكلات زندگي به وجود مي آيد كه به جاي (تنازع بقاء)، (تعاون بقاء) بر آن حكومت مي كند. در چنين اجتماعي افراد مي توانند از حداكثر آزادي به منظور رشد فكري، اخلاقي و عملي استفاده كنند و به كمك يكديگر، وسايل رسيدن به اين هدف مقدس را براي عموم فراهم سازند.
آفريدگار جهان


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.