-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:55460 دوشنبه 21 اسفند 1396 آمار بازدید:44

پاسخ درباره مصحف امام علی علیه السلام چه ویژگی هایی داشت ؟
 پرسش : 

مصحف امام علی(ع) چه ویژگی‌هایی داشت و سرانجام آن چه شد؟
پاسخ : 

برخی ویژگی هایی که مصحف امام علی(ع) را از سایر مصحف ها جدا می کردند، عبارتند از:
۱. در این مصحف، سیر تاریخی نزول قرآن و تشریع احکام (بویژه مسئله ناسخ و منسوخ)، به دلیل رعایت ترتیب سوره ها بر طبق نزول آنها و قرار گرفتن سوره های مدنی پس از سوره های مکّی، روشن بود.
۲. قرائت این مصحف، همان قرائت پیامبر(ص) بود. بنا بر این، فهم صحیح و درست آیات، در دسترس بود.
۳. در حاشیه این مصحف، تفسیر، تأویل، اسباب نزول و ... به دست امام(ع) نوشته شده بود و به آیات ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، نام اشخاصی که آیات در باره آنها نازل شده بود، و ... تصریح شده بود.
بنا بر این، در مصحف امام علی(ع)، هر آنچه ناظر به تفسیر و تبیین قرآن است، منعکس گردیده بود.
پس از ارتحال پیامبر(ص)، در حالی که امام علی(ع) به کار کفن و دفن ایشان مشغول بود، مردم با ابوبکر بیعت کردند. با توجّه به انحراف مسلمانان در موضوع امامت، و نیز وصیّت پیامبر(ص) به گرد آوری قرآن، امام علی(ع) از همان هنگام به گردآوری قرآن به صورت مصحف اقدام نمود و با پایان یافتن کار، طبق برخی نقل های تاریخی، آن را بار شتر نمود و به نزد ابوبکر و مردمِ پیرامون او آورد و به آنان فرمود:
«از آن هنگام که پیامبر خدا(ص) در گذشت، به غسل و دفن ایشان و سپس گرد آوری قرآن مشغول بودم و آن را در این پارچه قرار دادم. هیچ آیه ای از قرآن نیست که من آن را گرد نیاورده باشم و هیچ آیه ای بر پیامبر(ص) نازل نشد، مگر این که ایشان تأویلش را به من آموخت. این شما و این قرآن! فردا نگویید: ما از آن بیخبر بودیم!»؛ ولی یکی از بزرگان جمع (عمر) گفت: «با قرآنی که نزد ماست، به آنچه آوردی، نیازی نیست!».[۱]
آن گاه امام(ع) با قرآن به خانه رفت و دیگر کسی آن قرآن را ندید و در خانه اهل بیت(ع) ماند و به عنوان میراث علمی امامان، دست به دست گشت و طبق برخی روایات، اکنون در دست امام زمان(ع) است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.