-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:55464 دوشنبه 21 اسفند 1396 آمار بازدید:93

پاسخ درباره احادیث تفسیری به چه معناست؟
 پرسش : 

احادیث تفسیری به چه معناست؟
پاسخ : 

قرآن، کتاب زندگی است. خداوند این کتاب را نازل کرد و پیامبر(ص) و اهل بیت او(ع) را مأمور تبیین و تدریس آن نمود. پیامبر اسلام(ص) تا زمانی که در میان مسلمانان بود، خود شخصاً پاسخگو بود، چنان که بنا بر خواست خداوند، در زمان حیات خویش، همه دانش قرآنی خود را به امیر مؤمنان(ع) آموزش داد.
پیامبر اکرم(ص) در آخرین حجّ خود، در غدیر خُم، به دستور خداوند، ولایت علی(ع) را که تربیت یافته و دانش آموخته او بود، به مسلمانان ابلاغ و تأکید نمود که قرآن و اهل بیت(ع) تا قیامت از هم جدا نمی شوند. از این رو، تفسیر و تأویل قرآن و همه آنچه به این کتاب مربوط بود، از هر امامی به امام بعدی منتقل گردید.
امامان معصوم، در دوره حضور، با توجّه به فضا و شرایط جامعه اسلامی، آیات قرآن را تفسیر و با تحریف معنایی آن به مبارزه علمی پرداختند. برخی از سخنان ائمّه(ع) در تفسیر قرآن که «احادیث تفسیری» نامیده می شوند، توسّط مسلمانان نقل و منتشر، و در کتاب های تفسیری و حدیثی نیز وارد گردیدند. اکنون مفسّران و دانشیان قرآن، از این احادیث تفسیری استفاده می کنند.
احادیث تفسیری ائمّه(ع) شامل موارد مختلفی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ بیان اسباب و شأن نزول؛
ـ مصادیقی از تفسیر آیات با آیات دیگر (تفسیر قرآن به قرآن)؛
ـ تفسیر آیات متشابه؛
ـ مشخّص کردن اطلاق ها و تقییدهای قرآن؛
ـ تفسیر باطنی و نشان دادن باطن برخی آیات؛
ـ توضیح و شرح بعضی واژگان و عبارت های قرآنی؛
ـ بیان مفهوم یا مصداق برخی آیات؛
ـ تفسیر آیات احکام فقهی و حکمت احکام؛
ـ تفسیر قرآن با اصول عقلی، علوم تجربی، تاریخ، تمثیل؛
ـ مشخّص کردن آیات منسوخ؛
ـ آگاهی دادن به تفسیرهای نادرست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.