-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:555 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

رسول اكرم در سخن خود به ابوقتاده در تفسير آيه «اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا» [ملك/2] چه فرمودند؟

قال ابو قتادة سالت النبي(ص) عن قوله تعالي «ايُّكُم اَحْسَنُ عَمَلًا» ما عُنِيَ بِهِ، فَقالَ يقول «اَيَّكم اَحْسَنُ عَقْلاً ثُمّ قالَ اَتَمُّكُم عَقْلاً واَشَدُّكُم لله خَوفاً وَاَحْسَنْكُم فيما اَمَرَ الله بِه وَنَهي عَنه نظراً وان كان اَقَلّكُم تَطَوّعاً» (مجمع البيان 5/322) [ابو قتاده ميگويد از پيامبر (ص) درباره قول خداوند متعال (ايكم احسن عملا) سؤال كردم، كه مراد از اين كلام كه (كدام يك از حيث عمل بهتريد) چيست؟ حضرت فرمودند هر كدام كه از حيث عقل بهتريد و بهتر عقل خود را به كار مياندازيد و تفكر ميكنيد، سپس فرمودند بهترين شما از حيث عمل، كاملترين شما از حيث عقل، و خائفترين شماست ازجهت شدت ترس و نيكوترين شماست از حيث نظر در آنچه خداوند به آن امر و از آن نهي كرده.] (يا مراد اين است كه دقت و فكر كند، تا از فلسفه احكام مطلع شود و كوركورانه عبادت نكند، و يا اينكه دقت ميكند، تا به اوامر و نواهي خداوند به نحو احسن جامه علم بپوشاند، و در جايگاهي باشد كه مرضيّ رضاي خداوند است] اگر چه از حيث عمل، عمل كمتري داشته باشد.
اخلاق اسلامي ج 1


اكبر خادم الذاكرين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.