-آيا ممكن است روزي آب درياها نابود گردد؟
(0)
-2- «شيخ» و «آخوند» به چه معناست ؟
3- چرا سمتهاي كليدي را به شيخها مي دهند ؟(0)
-مـي دانـيـم آزمايش براي اين است كه اشخاص يا چيزهاي مبهم و ناشناخته را بشناسيم واز ميزان جهل و ناداني خود بكاهيم خوب خداوندي كه با علم بي پايانش از اسرار همه چيز و همه كس آگاه است چرا امتحان مي كند مگر چيزي بر او مخفي است ؟(0)
-اگر آزمايش الهي براي پرورش است انبياء كه انسانهاي كامل هستند چرا آزمايش مي شوند ؟(0)
-بهترين راه براي موفقيت در آزمايش هاي الهي چه چيزي است ؟(0)
-خـداونـد در قرآن مجيد مي فرمايد : آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما رابيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي كنيد .
(1) در ايـنـجـا سوال پيش مي آيد :تنها كسي نياز به امتحان دارد كه از وضع و سرانجام كار آگاه نـبـاشـد ; خداوندي كه آشكار و پنهان براي او يكسان است و چيزي در آسمان و زمين بر او مخفي نيست چه نيازي به امتحان بندگان خود دارد ؟(0)
-لطفاً جهت آشنايي بيشتر باآستان قدس وخدمات اين دستگاه مبارك اطلاعاتي كه ميتواند دراين خصوص مراكمك كند برايم ارسال فرماييد(0)
-در قرآن اشاره به آسمانها و زمينهاي هفتگانه شده منظور چيست ؟(0)
-شـهب پيش از اسلام بود با آنكه از آيه قرآن معلوم مي شود كه در عهد پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلم تازه ظهور كرد براي راندن شياطين و ابطال كهانت ؟(0)
-شهب چه ارتباط با كهانت و منع شنيدن صوت از اهل آسمان دارد ؟(0)
-آيا ممكن است روزي آب درياها نابود گردد؟
(0)
-2- «شيخ» و «آخوند» به چه معناست ؟
3- چرا سمتهاي كليدي را به شيخها مي دهند ؟(0)
-مـي دانـيـم آزمايش براي اين است كه اشخاص يا چيزهاي مبهم و ناشناخته را بشناسيم واز ميزان جهل و ناداني خود بكاهيم خوب خداوندي كه با علم بي پايانش از اسرار همه چيز و همه كس آگاه است چرا امتحان مي كند مگر چيزي بر او مخفي است ؟(0)
-اگر آزمايش الهي براي پرورش است انبياء كه انسانهاي كامل هستند چرا آزمايش مي شوند ؟(0)
-بهترين راه براي موفقيت در آزمايش هاي الهي چه چيزي است ؟(0)
-خـداونـد در قرآن مجيد مي فرمايد : آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما رابيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي كنيد .
(1) در ايـنـجـا سوال پيش مي آيد :تنها كسي نياز به امتحان دارد كه از وضع و سرانجام كار آگاه نـبـاشـد ; خداوندي كه آشكار و پنهان براي او يكسان است و چيزي در آسمان و زمين بر او مخفي نيست چه نيازي به امتحان بندگان خود دارد ؟(0)
-لطفاً جهت آشنايي بيشتر باآستان قدس وخدمات اين دستگاه مبارك اطلاعاتي كه ميتواند دراين خصوص مراكمك كند برايم ارسال فرماييد(0)
-در قرآن اشاره به آسمانها و زمينهاي هفتگانه شده منظور چيست ؟(0)
-شـهب پيش از اسلام بود با آنكه از آيه قرآن معلوم مي شود كه در عهد پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلم تازه ظهور كرد براي راندن شياطين و ابطال كهانت ؟(0)
-شهب چه ارتباط با كهانت و منع شنيدن صوت از اهل آسمان دارد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:55536 سه شنبه 28 فروردين 1397 آمار بازدید:666

پاسخ درباره معیار تعیین محدوده آزادى بیان از دیدگاه اسلام چیست؟
 پرسش :

معیار تعیین محدوده آزادى بیان از دیدگاه اسلام چیست؟

پاسخ :

از آن‌جا که آزادى بیان، از عناصر مهم فرهنگ‌سازى در جامعه اسلامى بوده، و از اهمیت حساس و استراتژیک برخوردار است، و چون اوضاع و شرایط جامعه، متغیّر و متحوّل می‌باشد، طبیعت این مسئله اقتضا می‌کند که نتوان ضابطه ثابت و غیر قابل تغییرى براى آن ارائه داد و حکومت اسلامى باید بتواند بر اساس اوضاع و شرایط متغیّر، این محدوده را تعیین کند. چه بسا محدوده آزادى بیان در شرایط امن سیاسى داخلى و خارجى، بسیار گسترده‌تر از شرایط نا امنِ ناشى از آشوب داخلى یا جنگ خارجى باشد. از این‌رو؛ می‌توان معیار تعیین محدوده آزادى بیان را سیّال و متغیّر دانست.

ضابطه و معیار کلى محدوده آزادى بیان را - در عین سیال بودن – می‌توان چنین ترسیم کرد: آزادى بیان یکى از ارزش‌هاى مثبت در نظام اجتماعى اسلام، در کنار ارزش‌هاى مثبت دیگرى چون استقلال، امنیت، عدالت، عفت عمومى، معنویت و... است. از آن‌جا که همه این ارزش‌ها در یک نظام قرار دارند، محدوده آزادى بیان را دیگر ارزش‌ها تعیین می‌کند؛ یعنى آزادى بیان در جایى مشروع و محترم است که با ارزش‌هاى دیگر اسلام تضاد نداشته باشد.

با این وجود؛ معیارهاى ثابتى نیز وجود دارد که جهت دهنده معیارهاى حکومتى در تعیین محدوده آزادى بیان‌اند، مانند:

1. دروغ، غیبت، تهمت، سخن‌چینى، افشاى اسرار، شایعه پراکنى و... به عنوان حرام‌هاى مربوط به گفتار از دایره آزادى بیان خارج‌اند.

2. کتب ضالّه، و به تعبیر گسترده‌تر؛ هر نوع اثر مکتوب و غیر مکتوب که به نحوى ترویج عقاید باطل یا تضعیف عقاید حق می‌کند، نه تنها حق توزیع و نشر ندارند، بلکه از بین بردن آنها از صحنه جامعه و افکار عمومى واجب است و فقط کارشناسان و محققان دین می‌توانند براى پاسخ‌گویى از آن استفاده کنند.

3. بیان عقاید حق به کسانى که قابلیت درک آن‌را ندارند، به گونه‌اى که باعث گمراهى و فرار آنان از دین می‌شود ممنوع است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.