-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:628 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در قرآن براي مجسم ساختن منظره مبارزه حق و باطل چه مثالي زده شده است؟

در قرآن مجيد (رعد/17) براي مجسم ساختن منظره مبارزه حق و باطل، و سرانجام اين مبارزه دامنهدار و دائمي، مثال جالبي زده شده است«اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ اوُدية ٌبِقَدَرِها فَاحْتَملَ السَّيْلُ زَبَداً رابياً وَمِمّا يُوقَدوُنَ عَلَيْهِ فِي النّارِ ابْتِغاءَ ِحلْيَةٍ اَوْ مَتاع زَبَدِ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضرِبُ اللهُ الْحَقَ وَالْباطِلَ فَامّا الزَّيدُ فَيَذْهَبُ جُفاء وَاَما ما يَنْفَعُ النّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ»[خداوند آبي از آسمان نازل نمود، و از هر سرزميني رودهائي به اندازه گنجايش آن به راه افتاد (رودها بهم پيوستند و سيلابي تشكيل دادند) سيلاب كفهائي بر روي خود حمل كرد (نه تنها بر روي سيلاب كف ظاهر ميگردد بلكه) در روي فلزاتي كه براي زينت، يا وسائل زندگي زير فشار آتش ذوب ميشوند، اينگونه كفها آشكار ميگردد، اين چنين خداوند حق و باطل را مجسم ميسازد، اما كف بزودي از بين ميرود، ولي آنچه به مردم سود مي‎رساند در زمين باقي ميماند]در همين يك مثال كوتاه كه با الفاظ و عبارات موزوني ادا شده، نكات جالبي نهفته است كه ذيلا به قسمتي از آن اشاره ميگردد1 ـ طرفداران باطل هميشه مانند كفهاي روي آب پرهياهو هستند، ظاهري فريبنده و دروني تهي و خالي دارند، و ضمناً هميشه متكبر و خودپسند و بلندي طلبند (زبداً رابياً) در حالي كه طرفداران حق، بعكس آنها، متواضع و بردبار و مرد عمل هستند.2 ـ باطل، بيدوام، بيفايده و بيخاصيت است، ولي حق، منبع انواع بركات است، همانطور كه كفهاي روي آب نه رفع تشنگي مي​كنند و نه گل و گياهي ميرويانند، ولي آب همه جا رمز حيات است.3 ـ باطل ممكن است به شكلهاي گوناگون و در هر لباس و هر صحنهاي خودنمائي كند. همانطور كه كفها بر روي آب و فلزات ذوب شده، هر دو آشكار ميگردند. (وَمِمّا يوقدون عَليهِ فِي النّار ...)4 ـ هركسي باندازه استعداد و وسعت روح خود ميتواند از مواهب اين جهان استفاده كند، همانطور كه هر زميني باندازه وسعت خود قطرات باران را بخود ميپذيرد، همچنين آثار وجود هركس به مقدار ظرفيت وجود اوست، چنانكه رودهائي كه از هر زميني جريان مي​يابد چنين است (فسالت اوديه بقدرها).5 ـ مبارزه حق و باطل يك مبارزة دائمي و هميشگي است و سرانجام اين مبارزه در همه جا يكسان، يعني پيروزي درخشان حق ميباشد، همانطور كه منظرة سيلاب و كف در همه جا به چشم ميخورد.6 ـ بقاء و دوام هر موجودي در سايه سود رسانيدن به اجتماع و مردم است و بدون آن، دوام ممكن نيست «واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض.»7 ـ حتي باطل در بقاي خود مديون حق است و بدون استفاده از حيثيت حق، لحظهاي دوام نخواهد داشت، همانطور كه كفها را هميشه آب بر روي خود حمل ميكند (فاحتمل السيل) اگر آبي نبود هرگز كف نميتوانست به حيات خود ادامه دهد، همينطوريكه اگر حق نبود باطل هم فروغي نداشت، في المثل اگر سخن راست در جهان نبود، هيچكس دروغ را باور نميكرد و اگر افراد درستكار نبودند كسي تحت تأثير افراد خائن واقع نميشد، پس همين جولان و فروغ كاذب باطل، مديون بهرهبرداري از فروغ حق است (آن دروغ از راست ميگيرد فروغ).8 ـ باطل هميشه دنبال بازار آشفته ميگردد، همانطور كه كفها معمولا هنگامي روي آب آشكار ميشوند كه سيلاب از سراشيبي تند كوهها با هيجان و شور به پائين مي‎ريزد، اما همينكه در ميان جلگه صاف و همواري قرار گرفت و وضع آرام شد، كفها تدريجاً محو ميشوند و آب صاف باقي ميماند.
قرآن و آخرين پيامبر


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.