-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:678 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

حضرت ابراهيم پس از بناي كعبه چه در خواستهائي از خداوند كرد؟
مكّه، امّ القري انعام/92 و الگوي مدينة فاضله است. ابراهيم خليل(ع) بنيانگذار كعبه و معمار تمدّن، اساس مدينة فاضله را بر چهار ركن و حول يك محور مركزي تنظيم و آنها را از خداوند درخواست كرد. دعاي آن حضرت در اين باره چنين بود:

1 ـ پروردگارا! اين سرزمين غير ذي زرع را «آباد» كن و به صورت «شهر» در آور: «رَبِّ أجعَل هذا بَلداً» بقره/126

2 ـ «امنيّت» ساكنان آن را فراهم كن: «رَبِّ اجعَل هذا بلداً امِناً» بقره/126

3 ـ ساكنان اين منطقه را از «اقتصاد سالم » بهره مند كن: «وارزُق أهلهُ من الثَمرات» بقره/126

4 ـ تحقق مدينة فاضله در ساية «گرايش دلهاي مردم به رهبران سياستمدار و فرزانه» آن است. خدايا! دلهاي عده اي را مشتاق پيشوايان اين سرزمين كن تا به سويشان مهاجرت كنند: «فاجعَل أفئِدَةًً من النّاس تَهوي إليهم» ابراهيم/37

5 ـ محور اصلي، كه اين چهار ركن در مدار آن مي گردد و ضامن تأمين و تحكيم و بقاي امينت و آرامش و سلامت اقتصادي جامعه است، حكومتي است كه بر اساس وحي و در ساية رهبري انسان كامل تشكيل شده باشد: «ربّنا و ابعث فيهم رسولا منهم يَتلوا عَليهم اياتِك و يُعلِّمهم الكِتاب و الحِكمة و يُزكّيهم إِنَّك أَنت العَزيز الحَكيم» بقره/129 حضرت ابراهيم (ع ) اين عنصر را به عنوان ركن پنجم در رديف اركان چهارگانه نياورد، بلكه ان را محور دانسته، اركان چهارگانه را بر گرد آن طواف مي دهد.

تذكر اين نكته سودمند است كه، اجابت اين گونه از دعاها در پيشگاه خداوند در نظر اولياي الهي كه خود كرامتهاي بسياري را از نزديك ديده اند، غير ممكن و دور نمي نمايد. توضيح اين نكته، چنين است:

برابر نقل قرآن كريم وقتي در دوران عُقم و عقر و پيري و فرتوتي،بشارت الهي صاحب فرزند شدن به ابراهيم خليل رسيد، فرمود: «أبشّر تموني علي أن مسّني الكبر» حجر/54 و فرشته ها در پاسخ تعجب همسر پير آن حضرت، گفتند: «أتعجبين من أمر الله» هود/73 از اين رو وي كه تا كنون فرزندي نداشت و به اعجاز الهي در دوران پيري صاحب فرزند شد، گرچه مشاهد كرد سرزمين مكه غير ذي زرع است، از رحمت حق نااميد نبود.

: آية الله جوادي آملي
صهباي حج

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.