-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:688 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا بسياري از بركات در شب نازل مي شود؟
سرّ آن كه بسياري از بركات الهي در شب نازل مي شود اين است كه شب براي رابطه عبد با خداوند و نزول بركات از سوي خداوند بر عبد زمينه مناسبي است: (إِنَّ ناشِئةَ الْلَيلِ هِيَ أَشَدَّ وَطأً وَأَقوْمَ قيلاً ) مزمل/6. و از اين رو نزول قرآن كريم در شب بود (إِنا اَنْزَلناه في لَيْلة القَدر) قدر/1، (إِنّا أَنْزَلْناه في لَيْلَةٍ مُباركةٍ) دخان/3، چنانكه اسراء و عروج رسول اكرم(ص) نيز در شب بود: (سُبْحان الَذي أَسري بِعَبده لَيْلاً مِنَ الْمَسْجدِ الْحَرام إِلَي الْمَسْجِد الأَقْصي الَذي باركْنا حَوْلَه) إسراء/1. و از اين رو، سالكان كوي حق مشتاق فرا رسيدن شب هستند. انسان بيشترين فيضها را شب مي گيرد نه روز، زيرا روز سرگرم كوششهاي فراوان است: (إِنَّ لَكَ في النَّهار سُبحاً طَويلاً) مُزمل/7. اما در شب ، از (اشتغال) فارغ شده، به (ابتهال) مي پردازد، زيرا در اين حال از عوامل سرگرم كننده خارجي محفوظ است. بدين جهت بركات را بهتر درك مي كند، در حالي كه نزد خداوند فيّاض، ليل و نهار نيست: (لَيسَ عِندَ رَبكَ صباحٌ و لا مساءُ) (كشكول شيخ بهايي،1/49؛ شب و روز در عالم حركت مطرح است و گيرنده هم كه جان انسان است ليل و نهاري ندارد، منتهي زمينه در شب فراهم ميشود. از اينرو موسي كليم وحي و نبوتش را شب دريافت كرده است.

حضرت موسي پس از چهل شبانه روز مجاهدتهاي عبادي و تهذيبي در شب شهود تجلي الهي نصيبش شده، تورات بر او نازل گشت و قرآن كريم اين حقيقت را چنين بيان ميكند: ما به او وعده سي شبه داديم و او را دعوت كرديم تا سي شب مهمان ما باشد. سپس اين سي شب را با ده شب ديگر تكميل كرديم. پس ميقات موساي كليم با خداي سبحان چهل شب شد. و هديه خداوند به موسي(ع) در اين ضيافت، تورات بود، زيرا كسي كه مهمان خدايي است كه مُعطعِم است و مُطعَم نيست: (و هُوَ يُطْعِم وَلا يُطعَم) انعام/14. بايد در كنار سفره (يُطْعِم وَ لايُطْعَم) بنشيند. يعني مُطعِم باشد ولي اهل طعام نباشد. انسان بايد از طبيعت و متعلقات آن منزه شود تا به ضيافت سبّوح و قدوس حاضر شود.

بنابراين براي كليم خدا دو وعده بود يك وعده سي شبه و يك وعده ده شبه كه در سوره بقره يك جا ياده شده است: (إِذْ واعَدنا مُوسي أَرْبَعين لَيلةً) بقره/51، ولي در سوره مباركه اعراف به صورت دو وعده مشروحاً بيان شد. به هر تقدير در همه اين وعده ها،سخن از شب است. با اين كه معمولاً اگر كسي چهل شبانه روز كاري را انجام دهد مي گويد: من چهل روز اين كار را كردم، اما خداي سبحان موساي كليم را در چهل شبانه روز ميهمان خود قرارداد و فرمود: موسي چهل شب مهمان من بود.

نكته شايان توجه اين كه ميقات چهل شبه، بعد از پيروزي حضرت موساي كليم در مبارزاتش بود: (وَ قالَ موُسي لِأَخيه هارونَ اِخْلِفني في قَوميَ وَأَصْلِح وَلا تَتبع سَبيل المفسدين) اعراف/142؛ موساي كليم(ع) هنگام رفتن به كوه طور برادرش هارون را جانشين خود قرار داد و به او فرمود: خَلَف صالح من باش و با وحي الهي مردم را هدايت و اصلاح كن و سخنان و انديشه ها و آراي اهل فساد را هم نپذير. (وَلَمّا جاءَ مُوسي لِميقاتِنا وَكَلَّمه رَبُه) اعراف/143. در طي اين چهل شب خدا با او سخن گفت.

: آية الله جوادي آملي
تفسير موضوعي قرآن ج 7 (سيرة پيامبران(ع) در قرآن)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.