-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:695 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پيشرفت و عقبگرد امتها ناشي از چيست؟
پيشرفت و عقبگرد امتها ناشي از عللي است كه صرفنظر از برخي عوامل بيروني، عمدتاً ريشه در عقايد و اخلاق و رفتار خود آنان دارد. اين اصل با قضا و قدر الهي نيز منافات ندارد، زيرا اين قاعده خود از مظاهر تقدير كلي الهي است. يعني مشيت كلّي الهي بر اين تعلق گرفته است كه امتها از طريق عقايد و رفتار خود سرنوشت خود را رقم زنند. مثلاً جامعهاي كه روابط اجتماعي خود را بر اصل عدالت و دادگري استوار سازد، زندگي نيك و آرامي خواهد داشت، و امتي كه روابط اجتماعي خود را بر خلاف آن قرار دهد، سرنوشتي ناگوار در كمين او خواهد بود. اين اصل همان است كه در اصطلاح قرآن «سنتهاي الهي» ناميده شده است. چنانكه قرآن مجيد ميفرمايد:
«فَلَمّا جاءَهُمْ نَذيرٌ ما زادَهُمْ إِلاّ نُفُوراً * اِستِكْباراً فِي الأَرضِ وَ مَكْرَ السَّيِّء وَ لا يَحيقٌ الْمَكْرُ السَّيِّء إِلا بِأهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرونَ إِلّا سُنَّه الأوَّلينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللهِ تبديلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللهِ تَحْويلاً» فاطر/42ـ43 [آنگاه كه بيم دهندهاي نزدشان آمد، جز دوري از بيم دهنده آنها را سودي نبخشيد، به علت استكبار در زمين و نيرنگهاي زشت، (بايد دانست كه] نيرنگهاي بد جز نيرنگبازان را در برنميگيرد. آيا آنان جز سنتي كه بر گذشتگان حاكم بود، منتظر چيز ديگري هستند؟! در سنت خدا هيچ تحول و دگرگوني نمييابي.]
«... وَ أنْتُمُ الأعْلَونَ إِنْ كُنُتُمْ مُؤْْمِنينَ ... وَ تِلْكَ الأيامُ نُداوِلُها بَيْنَ الناسِ ...» آل عمران/139ـ140 [شماها برتريد اگر مؤمن باشيد ... و اين روزها (پيروزي و شكست) را بين مردم دست به دست ميگردانيم].

: آية الله جعفر سبحاني
منشور عقايد اماميه

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.