-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:698 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام چگونه است؟
در ميان ملتهاي زنده جهان امروز نظارت يك امر مشروع است، هر فردي ميتواند از اين حق بهره برداري نمايد، ولي اگر همان فرد از اين حق استفاده نكرد، او را مجازات نميكنند، مثلا اگر گوينده و يا نويسنده اي در امور اجتماعي، انحرافي را ديد ميتواند با گفتن و نوشتن، از حق مشروع خود استفاده نمايد، ولي اگر نكرد او را محاكمه نميكنند اما در اسلام امر به معروف و نهي از منكر بصورت يك اصل لازم و واجب وارد شده و هيچ مسلماني حق ندارد در برابر گناه و خطا سكوت كند، و مهر خاموشي بر دهان بزند.
اسلام به قدري به اين مطلب اهميت داده كه شخصيت و ارزش هر ملتي را در سايه مبارزه با فساد دانسته است ملتي كه در اجراي قوانين، دقت كامل به عمل آورده در برابر گناه و طغيان يك فرد و يا يك جمعيت سكوت اختيار نكند. قرآن اين حقيقت (شخصيت از آن ملتي است كه با فساد مبارزه نمايد) را در آيه زير بيان فرموده است.
«كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» آل عمران/110 [شما در ميان ملت ها در صورتي بهترين ملت و امت هستيد كه مردم را به نيكي دعوت كنيد و از كارهاي زشت باز داريد.]
اسلام بهاندازه اي به اين مسأله حياتي اهميت داده است كه كساني را كه از اين اصل مسلم و حق مشروع خود در اثر سستي و تنبلي و يا علل ديگر، استفاده ننمايند مردگان زنده نما خوانده است و چنين فرموده: «فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْاَحْياءِ» (وسائل الشيعه11/404) [آنان مردگان زنده نما هستند]، زيرا يك چنين فرد يا جمعيت بسان مرده، از حق مسلم فردي و اجتماعي استفاده ننموده و از حقوق خود دفاع نميكند، و در برابر عصيان و طغيان ديگران كه بطور مسلم دود آن به چشم آنها نيز خواهد رفت، سكوت مينمايد.
ارزش هر عمل بستگي به نتيجه اي دارد ك از آن عمل گرفته ميشود. ارزش عمل جراحي كه مبتلا به بيماري «آپانديست» را نجات ميدهد به مراتب بالاتر از ارزش استادكاري است كه در برابر شعلههاي آتش، آهني را جوش ميدهد، و يا درو پنجره ميسازد. در صورتي كه رنج بدني و مقدار وقتي كه كار دوم لازم دارد قابل قياس با رنجي كه جراح در اطاق عمل در هواي معتدل متحمل ميشود، نيست ـ مع الوصف ـ ارزش عمل جراح كجا، و ارزش كار يك استاد كار كجا. و نكته اين تفاوت، در بزرگي و كوچكي نتيجه ايست كه عائد طرف ميگردد، جراح يك ساعت وقت صرف مينمايد و رنج ميكشد، و در نتيجه يك شخص مشرف به مرگ را نجات ميدهد. آنگاه دومي چند برابر انرژي مصرف مينمايد و رنج ميكشد، در آخر كار، در و پنجره و يا چكشي را ميسازد. از اين نظر ارزش كار آنها با هم فرق روشن پيدا ميكند.
عين اين تفاوت درامر به معروف نهي از منكر و باصطلاح مبارزه با فساد و نظارت ملي، با سائر كارهاي شرعي و عرفي موجود است.
به طور مسلم هيچ عملي از نظر ارزش معنوي به پايه امر به معروف نخواهد رسيد، چون هر كار مشروع به جز از امر به معروف، نتيجه آن، جزئي و عائد خود انسان است زيرا افضل اعمال به حكم عقل و نقل، همان ايمان به خداوند و پرستش (نماز) او است ولي نتيجه ايمان فقط و فقط مربوط به خود شخص ايمان آورنده است و شخص مؤمن در پرتو ايمان ، سعادتمند و اصلاح ميشود، در حقيقت ايمان و ساير اعمال بدني مانند نماز و حج، موجي در اجتماع از نظر اصلاح ايجاد مينمايد اما موجي بسيار كوچك كه از حدود يك فرد يا كميبيشتر تجاوز نمينمايد. از اين نظر بايد گفت: ايمان به خداوند از نظر اعمال فردي با فضيلت ترين عمل است نه از نظرهاي ديگر. ولي امر به معروف و مبارزه با گناه، و فداكاري در طريق اصلاح جامعه، موجي بسيار بزرگتر از ايمان در اجتماع بوجود ميآورد، گاهي يك جامعه را از لب پرتگاه سقوط نجات ميبخشد. گاهي در سايه نظارت ملي يك فرد، جمعيت هاي بزرگي از خطر هاي مادي و ضررهاي معنوي مستخلص ميشوند.
گاهي يك رهبر سياسي، يك راهنماي مذهبي، يك دلسوز نوعدوست، با نظارتهاي پي گير، مبارزههاي ريشه دار، و دعوتها و راهنمائيهاي سودمند، يك ملت چند ميليوني را از ناكاميها و محروميتها، از سيه روزي و تيره بختي، نجات ميدهد.
شاهد گفتار ما آزاديهائي است كه ملل استعمارزده و زجر ديده افريقا، پاكستان و هندوستان در سايه فداكاري يك اقليت ناچيز به دست آوردهاند.
روي اين مبنا ميتوان به عظمت گفتار امير مؤمنان در ارزش امر بمعروف و نهي از منكر پي برد، امام ميفرمايد: «وَما اَعْمالُ البرِّ كُلُّها عِنْدَ الْاَمْرِ بِالْمَعْروُفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ اِلّا كَنَفْثَةٍ في بَحْرٍ لُجّي» (نهج البلاغه عبده كلمات قصار شماره /374) يعني [كليه كارهاي خير و نيك نسبت به امر به معروف و نهي از منكر بسان قطره و يا دمياست در برابر درياي مواج و بزرگ.]
هرگز قطره آب يا دم انساني در برابر قطرات بي پايان آب هاي دريا قابل سنجش نيست.
روزي كه امير مؤمنان اين جمله را بيان نمود، مسائل جامعه شناسي مطرح نبود، ـ لذا ـ دانشمنداني كه كلمات آن حضرت را شرح كردهاند در توضيح اين جمله حق مطلب را ادا نكرده و شايد با يك نظر تعجب آميز گذشتهاند ولي امروز جامعه شناسي، و جريانهاي زندگي ملل به پاخاسته، اين مطلب را آفتابي نموده است.
امر به معروف ضامن اجراي كليه قوانين است
كليه قوانين عرفي و شرعي تا ضامن اجراي محكمي پشت آن نباشد، هرگز اجرا نخواهد شد، در حقيقت در سايه امر به معروف و نظارت ملي، تمام قوانين اجتماعي و اقتصادي و غيره اجرا ميشود و اگر دستگاه نظارت و بازرسي از كار افتد، تمام دستورات به حالت تعطيل در آمده و كوچكترين سودي عائد مردم نميگردد.
امام باقر (ع) اين مطلب را در جمله كوتاهي بيان كرده است : «اِنَّ الْاَمْرَ بِالْمَعْروُفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنكَرِ سَبيلُ الْاَنْبياء وَمَنْهاجٌ الصُّلَحاءِ فَريضَةٌ عَظيمَةٌ بِها تُقامُ الْمَذاهِبُ وَتَاْمَنُ الْمَذاهِبُ وَتُحَلُّ الْمَكاسِبُ وَتُرَدُّ الْمَظالِمُ وَتُعْمَرُ الْاَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْاَعْداءِ وَيَسْتَقيمُ الْاَمْرُ» ( وسائل الشيعه11/395) [در مسأله نظارت مردم، فرائض و تكاليف انجام ميگيرد و مردم ملزم ميشوند از حرام بپرهيزند. و از طرق مشروع وكسب حلال ارتزاق كنند، در سايه دستگاههاي مبارزه با فساد، تمام راههاي كشور امن ميگردد، و امنيت بر اثر اجراي حدود و كيفر دادن جنايتكاران، در سرتاسر كشور سايه ميافكند.]
اگر اين قدرت، يعني قدرت امر به معروف، با تمام مراحل گوناگون كه دارد، از راهنمائي زباني گرفته تا برسد به اجراي حدود و قوانين جزايي، از جامعه گرفته شود هرج و مرج، بي نظمي، درهم برهمي، وحشت و اضطراب در تمام شئون مردم رخنه كرده و لذت زندگي از بين ميرود.
: آية الله جعفر سبحاني
مربي نمونه

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.