-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:747 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا زندگي اجتماعي ضرورت دارد؟ علت عزلت برخي از مردان الهي چيست ؟
زندگي اجتماعي در اسلام هدف نيست و ارزش مطلق ندارد، بلكه ارزش آن نسبي است . زندگي اجتماعي ، وسيله اي است براي تامين ارزش هاي بالاتر.مطلوبيت زندگي اجتماعي ، تابع شرايطي است كه زندگي فردي را با زندگي ديگران پيوند مي دهد .عواملي كه زندگي فرد را به جامعه و اجتماع پيوندمي دهند، عبارتند از : عامل غريزي به عامل عاطفي و عامل عقلاني . اين عوامل انسان را وا مي دارد تا به جامعه گرايش يابد و زندگي خويش را با زندگي ديگران پيوند دهد .كمالات انسان در سايه ي اجتماع حاصل مي شود و بدون آن ، انسان از چنين كمالاتي محروم خواهد ماند؛ البته اين بدين معنا نيست كه بگوييم اجتماع داراي ارزش مطلق است . در قرآن كريم به همان اندازه كه به محبت كردن مردم به همديگر اهميت داده شده است ، به تبري و بيزاري جستن از بعضي انسان ها هم اهميت داده شده است . از جمله - در داستا اصحاب كهف آمده است كه آن جوانان صالح از اجتماع فاسد زمان خود كنار گرفته ، به غاري پناه بردند : ( ( و اذ اعتزلتموهم و ما يعبدون ... ) ) ، ( سوره كهف آيه 16 ) . قرآن اين كناره گيري را مي ستايد؛ زيرا آنان براي آن كه دين خود را حفظ كنند از آن جامعه هجرت كردند و از آن منجلاب فساد كناره گيري كردند .داستان گوشه گيري ابوذر را بعد از رحلت پيامبر مي توان در همين مقوله ( فساددستگاه حكومتي ) توجيه كرد و الا ابوذر عزلت انتخاب نكرد .اگر تاريخ زندگي ابوذر مطالعه شود، پرخاشگري هاي ابوذر نسبت به عمال خلفا، نشانگرسوز و گداز اجتماعي اوست . به عبارت ديگر، ابوذر از اجتماع نبريد، بلكه او رااز اجتماع بريدند .كناره گيري حضرت ابراهيم ( ع ) از جامعه ي شرك آلودنمرودي كه در قرآن آمده است ، ( سوره مريم ، آيه 48 ) ( و اعتزلكم و ماتدعون ... ) يا رهبانيت اصحاب حضرت عيسي ( ع ) كه در سوره مريم آيه 49 و 50آمده است ، به دليل شرايط بد زنانشان بود كه مي خواستند دين خودشان راحفظ كنند .اما در جايي كه خشنودي خدا در بازگشت به جامعه و اجتماع است ،براي هدايت ديگران و معاشرت با آن ها، رهبانيت و ديرينشي و گوشه گيري و عزلت ارزشي ندارد .پس زندگي اجتماع در اسلام داراي ارزش مطلق نيست ،بلكه نسبي است و تابع شرايط زمانه است ، ( معارف قرآن و اخلاق در قرآن ،استاد مصباح يزدي ) . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.