-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:749 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

نسبت ولايت فقيه با احزاب چيست؟
جواب اجمالي:
احزاب سياسي، به معناي دسته بندي هاي مختلف با ديدگاه هاي متفاوت، در همه ي جوامع از زمان باستان تا روزگار ما وجود داشته است. امروز وجود احزاب نمادي از مشاركت مردمي و آزادي سياسي محسوب مي شود. بر اين اساس، بايد به اين مفهوم در ساختار حكومت اسلامي به عنوان يك عنصر متغيّر كه به شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي ارتباط دارد، نگريست.

اگر قانون، وجود احزاب را بپذيرد احزاب، مانند هر امر قانوني ديگري، مادامي كه مصالح اقتضا كننده ي آنها به قوّت خود باقي است و تغييري در قانون بر اساس مصالح جديد رخ نداده است، به حيات خود ادامه مي دهند.

احزاب نمونه اي از تجلّي اراده مردم هستند، كه اين اراده ضامن شكل گيري و تداوم حكومت اسلامي است. بنابراين، نسبت احزاب با ولايت همان نسبت مردم با رهبري است.

يكي از مهم ترين آفات تحزّب اين است كه مصالح كلي نظام يا منافع ملّي فداي منافع و مصالح حزبي گردد، چنين امري بدون شك در نظام اسلامي و هيچ نظام معقول سياسي ديگري پذيرفته نمي شود.جواب تفصيلي:

احزاب سياسي، به معناي دسته بندي هاي مختلف با ديدگاه هاي متفاوت، در همه ي جوامع از زمان باستان تا روزگار ما وجود داشته است. اما احزاب سياسي به معناي جديد، بي شك، محصول الزامات آئين هاي انتخاباتي و پارلماني بوده اند.(1) با اين وصف، اين مفهوم نيز محصول تمدّن نويني است كه از دوران نوزايي در اروپا شكل گرفت و سپس سيطره ي معيارها و مباني خود را به سرتاسر جهان گسترش داد. امروز وجود احزاب نمادي از مشاركت مردمي و آزادي سياسي محسوب مي شود.

بر اين اساس، بايد به اين مفهوم در ساختار حكومت اسلامي به عنوان يك عنصر متغيّر كه به شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي ارتباط دارد، نگريست. اگر وجود چنين پديده اي در گسترش حضور مردم در صحنه ي سياسي و تحكيم نظام اسلامي مؤثر باشد، اين امر، ضرورت وجود آن را اقتضا مي كند. در همين راستا، اگر قانون، وجود احزاب را بپذيرد احزاب، مانند هر امر قانوني ديگري، مادامي كه مصالح اقتضا كننده ي آنها به قوّت خود باقي است و تغييري در قانون بر اساس مصالح جديد رخ نداده است، به حيات خود ادامه مي دهند. ضوابط شكل گيري و محدوده ي عمل آنها بر اساس قانون تعيين مي شود و در همان چارچوب معنا پيدا مي كند.

آنچه بايد مورد مداقّه قرار گيرد نسبت بين احزاب با ولايت فقيه است. در واقع احزاب نمونه اي از تجلّي اراده مردم هستند، كه اين اراده ضامن شكل گيري و تداوم حكومت اسلامي است. بنابراين، نسبت احزاب با ولايت همان نسبت مردم با رهبري است.

البته شواهد تاريخي در كشورهاي مختلف اسلامي، از جمله ايران، همواره نشان داده است كه اراده ي ملّي، در بسياري از موارد، با بروز از سوي ديگر، آنچه تا حال در داخل كشور شكل گرفته، كمتر مصداق حزب، به معناي واقعي كلمه بوده است. تشكّل هاي داخلي تنها بيان گر نوعي سليقه، بدون وجود تعريف و مبنايي روشن در مورد محورهاي اصلي مسايل سياسي، است. از اين رو، نه تحزّب مورد استقبال مردم ما قرار گرفته و نه آنچه ظهور كرده، حزب بوده است.

يكي از مهم ترين آفات تحزّب اين است كه مصالح كلي نظام يا منافع ملّي فداي منافع و مصالح حزبي گردد، چنين امري بدون شك در نظام اسلامي و هيچ نظام معقول سياسي ديگري پذيرفته نمي شود.

مهدي هادوي تهراني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.