-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:778 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه احاديثي از پيامبر(ص) و ائمه معصومين ( ع ) در نكوهش افراد بيكار وارد شده است؟
اسلام با بيكاري و تنبلي به شدت مبارزه كرده و آن را عامل هرنوع انحراف و بدبختي دانسته است، لذا پيامبر گرامي با افراد بيكار به تلخي و سردي برخورد مي نمود و صريحاً نارضايتي خود را اظهار ميفرمود:
«كان رسول الله(ص) اذا نظر الي الرجل فاعجبه قال هل له حرفه فان قالوا لا قال سقط من عيني». (بحار الانوار/23/6).
] وقتي رسول اكرم(ص) مردي را مي ديد و نيروي بدني او مايه شگفتي آن حضرت ميشد، سئوال ميكرد، آيا حرفه دارد و به كاري مشغول است؟ اگر به پيامبر گفته ميشد، نه، بيكاراست، ميفرمود: از چشم من افتاد و او كه عهدهدار كاري نيست و ديگران زندگي او را اداره ميكنند، ارزشي ندارد [.
پيامبر اكرم فرمود: «ملعون من القي كله علي الناس». (وسائل/12/18).
] از رحمت خدا دور است كسي كه بار زندگي خود را به دوش ديگران بيندازد[.
باز امام صادق(ع) فرمود:
« اياك و الضجر و الكسل انهما مفتاح كل سوء انه من كسل لم يؤد حقاً و من ضجر لم يصبر علي حق». (وسائل/12/39).
] از افراط در كار و تلاش بيش از حد بپرهيز و همچنين از سستي اجتناب نما كه اين هر دو، كليد تمام بديها و بدبختيها است، زيرا افراد مسامحه كار انجام وظيفه نميكنند و حق كار را آن طور كه بايد، ادا نمينمايند و افراد زياده رو، در مرز حق توقف نمينمايند و از حدود آن تجاوز ميكنند[.
امام كاظم(ع) فرمود:
« ان الله ليبغض العبد النوام ان الله تعالي ليبغض العبد الفارغ». (من لا يحضره الفقيه/3/103).
] خداوند مخلوقي را كه پر خواب و بيكاره است، دشمن ميدارد [.
علي(ع) فرمود:
« ان يكن الشغل مجهده فاتصال الفرغ مفسده».
] اگر تن دادن به شغل مايه زحمت و تعب است بيكاري دائم نيز باعث فساد است[. (ارشاد مفيد/140).
آري امروز از راه سنجشهاي رواني و اجتماعي ثابت شده است كه قسمت اعظم مفاسد اجتماعي از بيكاري برميخيزد، بيكاري است كه چرخهاي اقتصاد و فرهنگ جامعه را از گردش بازميدارد و هرگونه انحطاط اخلاقي را در جامعه رواج ميدهد.

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.