-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:78 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

درباره دوستي با افراد مورد علاقه و انس بيشتر با آنان، چه پيشنهادهايي دداريد؟
دوستي ها بر چند نوع است: 1- دوستي به خاطر خدا همانند علاقه به اولياي دين و برادران ايماني كه منشأ آن منش ديني فرد و اعتقادات او است نه انگيزه هاي ديگر. 2- دوستي به جهت مال و جمال و يا كشش هاي غريزي ديگر. {Tنوع اول؛T} اين دوستي ها عبادت و از بهترين اعمال است . چنان كه در احاديث منقول از اهل بيت(ع) آمده است: {Hهل الدين الا الحب H}؛{Mآيا دين جز محبت چيز ديگري است؟M}». {Tنوع دوم؛T} اين دوستي ها چنانچه موجب سد راه خدا گردد و احيانا آدمي را به انحراف بكشاند، خطرناك ترين دام شيطان است كه بايد از آن پرهيز نمود و تنها آن را معبري براي درك جلال و جمال خداوند قرارداد. ممكن است گلي زيبا انسان را فريفته و مجذوب خويش كند؛ ولي عاقل كسي است كه در وراي زيبايي گل جمال خالق گل راببيند و از اين حجاب عبور كرده تا ملكوت را مشاهده نمايد. در مورد علاقه شما به دوستانتان احتمال مي رود دو غريزه با يكديگر تداخل نموده اند: 1- غريزه زيباپسندي، 2- غريزه جنسي. در بسياري از موارد اين دو با يكديگر آميخته و خلط مي شوند. براي حل اين مشكل، لازم است اقدام به ازدواج كنيد تا اين غريزه به طريقي ارضا شده و جهت خاص خود را بيابد (در اين راستا شخصي را انتخاب كنيد و او را به عقد خود درآوريد؛ ولي زمان عروسي را تا مدتي به تأخير بيندازيد و به صورت نامزد باقي بمانيد). در اين صورت غريزه زيبا پسندي - كه مي تواند درمسير صحيح معنوي قرار گيرد و به سوي ذات جميل علي الاطلاق رهسپار شود - قرباني يك غريزه حيواني نمي گردد. گفتني است كه صرف علاقه و محبت به شخص و يا چيزي امري ممنوع و كاري حرام نيست؛ ولي لغزشگاهي است كه در صورت مراقبت نكردن، ممكن است آدمي را به قعر پرتگاه بيندازد. در رابطه با مشكلي كه با آن مواجه هستيد توجه به چند نكته الزامي است: 1) دوست و دوست يابي از نيارهاي واقعي زندگي است و داراي فلسفه خاصي است. اما آنچه مهم است اين كه در اين راستا همچون ديگر جنبه هاي زندگي بايد اعتدال رعايت شود. به عبارت ديگر: علاقه شما به دوستتان احساسي پاك و لطيف است اما همواره بايد عواطف با تعقل همراه باشند؛ ولي به نظر مي رسد عقل و منطق اين مقدار علاقه را تأييد نكند. 2) انسان در برابر هر يك از نعمت هاي الهي - از جمله دوست خوب - همواره بايد بداند كه بالاخره روزي آن را از دست خواهد داد. بنابراين دل سپردن به هر چيز، بايد به گونه اي باشد كه فقدانش موجب آزار انسان نگردد. 3) سعي كنيد نسبت به دشواري دوري از دوستتان خونسرد باشيد. مسلما به تدريج رنج اين فراق كاهش خواهد يافت و عادي خواهد شد. 4) سعي كنيد با افراد ديگر صلاحيت دار طرح دوستي بريزيد و روابط اجتماعي خود را افزون سازيد تا عمل جانشيني به طور عادي انجام گيرد. 5) حالت شما تا حدودي از مظاهر تجرد در جواني است و اقدام به مسأله ازدواج به كلي مشكل شما را ريشه كن خواهد ساخت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.