-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:781 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

روش كار و گسترش افكار اسلامي در دانشگاه چگونه مي باشد؟ اكنون ديده مي شود كه اعتقادات به وسيله برخي از اساتيد مورد حمله قرار مي گيرد و جوّ نامناسبي حاكم است.
ابتدا بايد بدانيم كه مفاسد دانشگاه در قبل از انقلاب بسيار زياد بود، و اساتيد و دانشجويان متعهد دچار مشكلات زيادي بودند. خاطرات استاد مطهري حاكي از رنجهاي زياد ايشان است. اما اكنون اساتيد و دانشجويان و حتي مسؤولين در كنار يكديگر به نماز مي ايستند و حتي بعضاً دفاع از مباديني راهم به عهده دارند. پس با سپاسگزار باشيم.
2 0 در همان زمان و با همه گرفتاريها دانشجويان خوب كار كردند و مأيوس نشدند. به ياد داشته باشيم در ابتداي غروب و تاريكيها چراغها روشن مي شوند.
3 0 بايد در كار فرهنگي شتابزده عمل نكنيم و وظيفه مورد نظر باشد نه نتيجه هر چند با انجام وظيفه نتيجه نيز حاصل مي شود.
4 0 آشنايي با روحيه جوانان ضروريست جوان دانشگاهي امروز، در زمان انقلاب سن كمي داشته و با فضاي انقلاب به طوري قهري همراه شده اما گذشته از آنكه تعميق فكر نشده، اكنون احساسها و نيازهاي و هيجاناتي در او سر كشيده و جواب مي طلبد امروز با سه موج متلاطم روبرو هستيم، شبهات، شهوات، بدعتها. اين سه مشكل در حوزه تفكر و نيازها و انحرافات مكتبي بايد پاسخي مناسب بيابد. و اين پاسخ در مذهب سنتي و عاطفي نيست.
عهده دار اين مسئوليت مذهب اصيل است كه بايد ترويج شود . و مذهب اصيل با تفكر شروع مي شود و با يقين سيراب مي گردد و به احكام و سنت ها پيوند آگاهانه مي خورد. بايد روش طوري باشد كه تفكر دين سامان گيرد و دل سرشار از عشق و ايمان گردد تا راهبر و عملي دين (دستورات) متابعت شود اين آيه قرآن چه خوب هر سه مقصد را جمع آوري نموده است.
اُدعُ الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظة الحسنه و جاءلهم بالتي هي احسن حكمت، همانا تحكيم فكر ديني و موعظه تغذيه دل و ايمان و جدال احسن پاسخگويي به شبه هاست. اين است كه فكر ديني بايد جايگاه انسان و جهان را مشخص كند تا خود تاريخ خود را بسازد.
5 0 بنابراين هسته مطالعاتي بايد تشكيل شود و در اين مجموعه رهبري روحانيان و اساتيد دلسوز قرار گيرند. و سپس حاصل مطالعات به دانشجويان منتقل شود.
6 0 مشكلات و ضعف ها با صميميت ها و تعاون بچه هاي مذهبي حلّ شود.
7 0 در اين موارد با دفتر نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه هماهنگي ها انجام شود.
8 0 در اين جور كارها منتظر ديگري نبايد نشست و بايد با هر تعدادي شروع كرد و از كمي ياران نبايد هراسيد كه علي ((عليه السلام))فرمود لاتستوحِوْا في طريق المهدي القلة اهلاً در راه رشد و هدايت، از كمي ياران نهراسيد.

( بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.