-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:799 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا مسوولان و دولت، موانع ازدواج را برطرف نمي كنند؟
در مورد اهميت ازدواج و مشكلاتي كه بر سر راه آن براي جوانان وجود دارد، ما نيز كاملاً با شما هم صداييم. هم چنين درباره اين كه اسلام يك مجموعه مرتبط است و بدون تحقّق آرمان هاي آن در مورد عدالت اجتماعي و تأمين حداقل نيازها، نمي توان صورت كاملي از آن را مشاهده كرد. ولي برادر عزيز! تا زمان تحقق آن آرمان ها چه بايد كرد؟ مسلم است كه بايد براي تحقّق آنها به سختي كوشيد، ولي آيا مي توان تا آن زمان نفس را رها نمود كه به بهانه آرمان ها، به هر سو كه بخواهد برود و خود را در منجلاب فساد، غرق كند و... . هر چند ازدواج موقت مي تواند بخشي از مشكل را حل نمايد، ولي به نظر ما اين راه حل نتيجه چنداني براي نسل جوان - كه بايد مهياي تشكيل خانواده شوند - ندارد و چه بسا عوارض سوئي نيز در برداشته باشد. راه حل اساسي اين است كه با همياري دولت و مردم، گام هاي جدي براي حل مشكل ازدواج دائم برداشته شود وبا تغيير فرهنگ ازدواج در جامعه، مشاركت دادن خانواده ها در تأمين تدريجي نيازهاي جوانان (به جاي مخارج كلان و بيهوده)، ايجاد و گسترش خوابگاه هاي متأهلين و شناخت و مبارزه با آسيب هاي احتمالي، زمينه هاي ازدواج دائم را فراهم ساخت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.