-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:801 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا در دوران جنگ تحميلي مشكلات اقتصادي مردم كمتر از امروز بود؟
دو نكته را با يك سؤال مطرح فرموده ايد و هر يك عوامل ويژه خود را دارد، اما اين كه چرا تورم و گراني كنوني در جنگ نبود: الف) در درجه اول سياست در آن دوران اقتضا نمي كرد كه مردم هم گرفتار جنگ تحميلي باشند و هم گرفتار گراني و تورم، ب ) در آن زمان انبارهاي تسليحاتي مصرف مي شد و در صدد بازسازي و جبران نبوديم، ج ) ارزاني نفت و بسياري از توطئه هاي خارجي در كار نبود، د ) تورم جهاني از زمان جنگ تاكنون رشد و افزايش داشته است، ه ) بسياري از طرح هاي عمراني و... در زمان جنگ يا راكد بوده و يا بسيار كند پيش مي رفت. و اما اين كه چرا بعد از جنگ شاهد اين تورم و گراني هستيم: الف) اصولاً بازتاب شوم جنگ گاهي از خود جنگ دردناك تر است، ب ) بازسازي و جبران خسارت هاي جنگ، ج ) فعال نمودن زرّادخانه ها و مجدداً پر نمودن انبارهاي تسليحاتي با ابتكار جديد، د ) رشد تورم جهاني، ه ) پي ريزي و فعال نمودن طرح هاي توليدي و عمراني به طور وسيع و گسترده، و ) فشار و توطئه قدرت هاي خارجي، ز ) ضعف مديريت و نبود رشد كافي در آينده نگري، ح ) هزينه سنگيني كه پس از جنگ براي تأمين خانواده هاي شاهد و جانبازان و آزادگان بر دوش دولت قرار گرفته است، ط ) از اسراف هايي كه توسط بعضي از سردمداران مي شود نيز گلايه مند هستيم و.... همچنان كه ملاحظه مي فرماييد عوامل گوناگوني در تورم و گراني بعد از جنگ نقش داشته و اميدواريم با تدبير خردمندانه مديران مسؤول و افزايش توليد و درآمد به تدريج مشكل تورم و گراني برطرف گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.