-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:807 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا جلوي اين همه بدحجابي در جامعه گرفته نمي شود؟
مسأله بدحجابي از معضلات كنوني جامعه ماست. اين گونه رفتار ريشه در حدود نيم قرن حكومت سلسله منحوس پهلوي و نيز تبليغات غرب دارد. از گذشته ها و ريشه تاريخي مسأله كه بگذريم، متأسفانه خودباختگي در برابر غرب، و تقليد كوركورانه از آنها و شهوت پرستي مجموعاً وضعيتي را پديد آورده است كه شما گوشه هايي از آن را ارائه كرده ايد. البته با وجود همه آنچه كه نوشته ايد وضعيت عمومي جامعه ما از نظر حجاب و حفظ عفت نسبت به كشورهاي ديگر اسلامي بهتر است و تا حدود زيادي مراعات وجود دارد. ولي در اثر تبليغات سنگين غرب به وسيله محصولات فرهنگي مانند فيلم ها و مجلات نوعي تمايل به آن گونه رفتارها در سطوحي از جامعه مشاهده مي گردد كه بايد از دو طريق به اصلاح آن اقدام كرد: الف) كار بنيادي فرهنگي كه نتايج آن در دهه هاي بعد ظاهر گردد. ب) كار قانوني و كنترل رفتار فيزيكي. هر يك از اين دو مقوله بدون همراهي ديگري مفيد فايده نخواهد بود و نهايتاً منجر به شكست و تأثير وارونه خواهد شد. در زمينه هاي فوق اقدامات فراواني از سوي دولت و مسئولين صورت گرفته است، ولي به دليل تراكم تبليغات خنثي كننده از سوي غرب، آثار آن به طور كامل بروز نكرده است. اميد است با برنامه ريزي هاي دقيق و حساب شده فرهنگي و قانوني در آينده موفقيت هاي بيشتري در اين زمينه حاصل گردد. نكته ديگر اين كه متأسفانه شهرهاي مرزي (مانند اهواز) بيش از نقاط مركزي در زير فشارهاي تبليغاتي دشمنان قرار دارند و لغزيدن به سمت شهوات و بي بند و باري نيز كار آساني است؛ چرا كه حركت در سراشيبي سقوط است، ولي بالا رفتن از قله و كمال يابي، كاري دشوار است. از سوي ديگر در حال حاضر بيشتر جمعيت را جوانان تشكيل مي دهند و اين نيز خود مزيد بر علت شده است. ولي اين كه وضعيت از زمان طاغوت بدتر باشد واقعيت ندارد؛ چرا كه ما هم آن زمان را ديده ايم و هم حال را. اميد است غيرت و حميت اسلامي، در افراد متدين فراموش نشود وآنان بتوانند با كار فرهنگي قدم اساسي بردارند و قانون نيز با راه كارهاي مناسب قدمي براي جلوگيري از گسترش بي بند و باري بردارد و همگي دين خود را به خون شهيدان ادا كنيم. برادر عزيز! زندگي در جامعه اي سالم آرمان همه بندگان خدا است؛ ولي مي دانيم كه پاكان و تقواپيشگان همواره در چه شرايط سختي قرار داشته اند؛ ولي در عين حال دست از مبارزه برنداشته و حتي جان خود را در اين راه داده اند. پس نبايد مأيوس شد. زندگي هدفدار و معنادار؛ يعني، مبارزه با فساد و تباهي ها و قدم برداشتن براي اصلاح جامعه. بنابراين به جاي يأس، از خون شهيدان پيام بگيريد و با تشكيل هسته هاي فرهنگي و گسترش آن در سطح جامعه به روشنگري بپردازيد و انتظار نتيجه فوري نيز نداشته باشيد. در اين صورت خداوند شما را ياري خواهد كرد و به اهداف خود نائل خواهيد شد. {H{/Bإِنْ تَنْصُرُوا اَللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ {w5-11w}{I47:7I}/}H}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.