-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:808 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا اين همه اختلافات طبقاتي و بي عدالتي در جامعه وجود دارد؟
نامه دردمندانه و پرسوز و گداز شما را خوانديم. از اين كه مجموعه شرايط پيش آمده جواني همانند شما را درگير چنين مشكلاتي كرده است متاثر شديم. اگر گردونه چرخ اين جهان قابل تغيير بود دوست داشتيم آن گونه تغيير يابد كه شما مي خواهيد. ولي به فرموده مولا علي(ع): {Hما فات مضي و ما سياتيك فاين قم فاغتنم الفرصه بين العدمين H}؛ {Mگذشته ها گذشت و آينده ها هنوز نرسيده اند. بپاخيز و فرصت را در بين اين دونيستي غنيمت شمارM}. برادر عزيز! درست است كه شما در شرايطي ناگوار قرار داريد از خانواده گرفته تا محيط اجتماعي و تحصيلي ولي آيا اين حس عدالت خواهي و روح مبارزه با فساد شما از ثمرات همين برخوردها و محيط شما نبوده است. آيا صداقت شما كه نشانه ء سلامت شما و نفرت از دورويي و دغل پيشگي است از ثمرات شرايط زندگي شما نبوده است. اساسا حاصل زندگي همان ارزش هايي است كه فرد بدان پايبند مي شود و براي آن مي كوشد: {Hان الحيوه عقيده و جهادH} زندگي آرمان و مبارزه در راه آرمان هاست. پس چرا درمانده باشيد؟ آيا تصور مي كنيد نخواهيد توانست عادل باشيد؟ يا فكر مي كنيد همانند ديگران خواهيد شد؟ درماندگي و احساس ضعف را از خود دور كنيد، با تمام توان به صحنه زندگي وارد شويد، درس بخوانيد، پيش برويد، استعدادهاي خود را بشناسيد و آن را به فعليت برسانيد. مردان بزرگ تاريخ در عرصه هاي مختلف هنر، ادبيات، سياست و... همه از دامان سختي ها و شرايط دشوار بيرون آمده اند. هنر آن نيست كه گلي در گلخانه گرم و مرطوب پرورش يابد. هنر آن است كه در بين صخره هاي سرسخت و طوفان و سرما نهالي سر بيرون بياورد و گلي دلنواز را بر دامان خود نشاند. مردان بزرگ از شرايط دشوار خسته و مأيوس نمي شوند. به قول بزرگمهر: بايد لب فرو بست و بازو گشود. اين ديدگاه كلي ما در مورد طرز تفكر شماست. ليكن در مواردي ديگر هم با شما سخني داريم. گذشته ها را در گوشه اي از ذهن خود بايگاني كنيد. آن هم بايگاني راكد! در مورد وضع جامعه و رواج بي عدالتي و تبعيض علاوه بر انعكاس نقطه نظرهاي شما به مسوولان مربوطه اميد آن داريم كه باحساسيت هاي افرادي مثل شما تبعيض و بي عدالتي از همه جاي جامعه رخت بربندد. البته در مواردي نيز شما بيش از حد حساسيت نشان داده ايد و گاهي نيز مسائل با يكديگر مخلوط شده اند كه اميداست شما نيز واقع بينانه تر به مسائل نگاه كنيد. اساساً يكي از اهداف مهم انقلاب نفي تبعيض ها و مبارزه با طبقاتي شدن جامعه است زماني عمده ثروت اين مملكت تنها در دست شاه و خانواده و وابستگان به آنها بود از گرگان تا مشهد هر مقدار اراضي مرغوب وجود داشت متعلق به هژبر يزداني بود (از وابستگان دربار) و در همان محل تحصيل شما عمده اراضي و ... در دست عَلَم وزير دربار بود. ولي به بركت انقلاب ثروت ها تا حدود زيادي منتشر شد و وضعيت جامعه دگرگونيهاي اساسي يافت امكاناتي مانند برق و آب و جاده و مدرسه و سوادآموزي به اقصي نقاط توسعه يافت. دربرنامه هاي دولت و مجلس نيز همواره رسيدگي به مناطق محروم در اولويت بوده و هست ولي بايد نكاتي را هم مد نظر داشت. تبعيض در ادارات و امتياز قائل شدن براي كساني كه پول و پارتي دارند كاري صددرصد مخالف اسلام، مخالف انسانيت و در تضاد با قانون است. ولي متأسفانه بنا به دلايلي كه اكنون جاي شرح و بسط آن نيست موارد تخلف در برخي ادارات و سازمان ها بسيار به چشم مي خورد و ظاهراً حساسيتي هم در برابر آن نشان داده نمي شود. مسلماً چنين اموري هم موجب نارضايتي مردم بي پول و پارتي و هم موجب سخط و غضب الهي است و از موانع عمده اصلاح امور كشور و اجراي عدالت محسوب مي گردد. و در اين كه بايد با اين پديده شوم به شكل قاطعي مبارزه كرد هيچ ترديدي وجود ندارد. ولي بايد دانست كه عمده مشكل در اين زمينه مشكل فرهنگي است؛ يعني، تا روح عدالت خواهي و ارزش آن در يكايك افراد جامعه به ويژه، كارگزاران حكومت مستقر نگردد شاهد اين نوع صحنه ها خواهيم بود چرا كه قانون امكان كنترل همه موارد را (بر فرض قاطعيت) ندارد. آنچه گفتيم بدين معنا نيست كه عدالت خواهي يكسره در جامعه ما و دستگاههاي دولتي رخت بربسته و ديگر هيچ نقطه اميدي نيست. در همين شرايط افرادي هستند كه باتحمل همه نوع سختي ها هرگز تن به بي عدالتي نمي دهند - رشوه نمي پذيرند و براي افرادي كه ثروتي دارند تره هم خرد نمي كنند، گر چه اين افراد اندكند ولي حضور دارند و حجت را براي ديگران تمام مي كنند. نكته ديگر مجموعه نظام براي ايجاد توازن در جامعه دستگاه هايي را موظف به رفع مشكلات طبقات ضعيف نموده و اين دستگاه ها با تلاش زيادي سعي در اين منظور دارند و حق آن است كه اين مجموعه ها را نبايد ناديده گرفت - كميته امداد - سازمان بهزيستي - بنياد 15 خرداد و دهها مؤسسه غير دولتي در رفع محروميت ها و كمك به ضعفا كوشا هستند و اين مجموعه سهم بزرگي در كاستن از آلام دردمندان و گرفتاران دارند البته برخي به جهت كرامت نفس (مانند شما) نمي خواهند به چنين سازمان هايي مراجعه كنند كه اين خود بحث ديگري است. غناي نفس شما خصلتي ارزنده است ولي شما مي توانيد با مراجعه به كميته امداد مركز از آنان بخواهيد كه اگر مي توانند لااقل براي گذران هزينه تحصيلات شما اقدامي كنند و بدون اين كه كسي متوجه شود اين كار را انجام مي دهند و يا آن كه شما را بورسيه كنند تا پس از پايان تحصيلات براي آنان كار كرده و يا هزينه ها را پرداخت كنيد. متأسفانه ما نيز راه ديگري براي اين امور نداريم. هم چنين با توجه به شرايط دانشگاه خود ممكن است كار دانشجويي پيدا كنيد. آخرين سخن آن كه، پايدار باشيد و از مشكلات نهراسيد - برخداوند توكل كرده و از او استمداد كنيد مطمئن باشيد گشايش برايتان خاصل خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.