-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:835 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

افراد در صورت عدم برخورداري از امكانات تفريحي، چه وظيفه اي دارند؟
اين سؤال از يك جنبه درست است و بايد براي اوقات فراغت كاري كرد. اين اوقات را مي توان حتي با امكانات كم تأمين نمود و از آنچه كه هست استفاده كرد.
1. گردش هاي دسته جمعي; مثل رفتن به كوه و تپه هاي اطراف محل زندگي.
2. استفاده از آب رودخانه در تابستان.
3. استفاده از كتابخانه شهر.
4. اجتماعات دوستانه در هنگام نماز در مساجد كه بسيار نشاط انگيز است.
5. برگزاري مسابقات محلي فوتبال يا ورزش هاي ديگر.
اما از جنبه هاي ديگر، اين سؤال براي يك جوان با ايمان و فرهيخته غلط است! شايد تعجب آور باشد، اما چنين نيست; چون يك جوان با اوصاف مذكور دنبال سرگرمي نيست. سرگرمي براي كودكاني است كه به بينشي از زندگي و ارزش وقت خود نرسيده اند. در حديثي از امام صادق((عليه السلام)) سؤال مي شود نظر شما درباره بازي شطرنج چيست؟ ايشان به جاي آن كه به حلال و حرام بودن بپردازند، يك سره مي فرمايند: «المومن لمشغول عن اللعب; مؤمن اهل بازيگري و سرگرمي نيست».
او را شغل و كار ديگري به خود مشغول كرده است. در اينجاست كه وقت مؤمن را اهميت ها و اولويت ها مي گيرد. اما در عين حال از آنجا كه مؤمن هم ساخت بشري را حفظ كرده، نياز به تفريح پيدا مي كند، اما آنچه تفريح اوست تفاوت خاص با تفريح ديگران دارد.
1. تفاوت در انگيزه.
2. تفاوت در شكل.
تفاوت در انگيزه، باعث مي شود كه تفريح او هم عبادت باشد و در نتيجه از تفريح هم سود دو جانبه ببرد تفاوت در شكل هم باعث مي شود او براي سرگرمي و تفريح، خيلي منتظر امكانات خاص نباشد در حديث آمده است يكي از آرامش دهنده هاي مؤمن، ديدار و گفتگو با برادران مؤمن است.
بر اين اساس، حتي تنهايي و سكوت او را نمي آزارد و نياز تدبر و تفكر او را برآورده مي كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )
             جــوانان
             جوان و مشـكلات روحي                      ملحقات             

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.