-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:837 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در انتخاب دوستي كه با او تفاهم داشته باشم، ناتوانم. بيشتر از يك هفته نميتوانم با كسي جور باشم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.دوستي و انس با ديگران، از نيازهاي طبيعي انسان است اما معمولاً براي انتخاب دوست، بايد توجه داشت كه دو نفر با توجه به سختيها و تناسبهايي كه با يكديگر دارند، با هم دوست ميشوند و انس ميگيرند و هر چه ميزان اين هماهنگيها بيشتر باشد، رابطة آنها صميميتر خواهد شد. بنابراين شايد علت دوام نداشتن دوستي شما با ديگران اين است كه افرادي را انتخاب ميكنيد كه با خودتان هماهنگ نيستند. ممكن هم هست شما يا طرف مقابل، ويژگيهايي داشته باشيد كه چنين نتيجهاي را ترسيم ميزند. مثلاً ممكن است فرد زودرنجي باشيد و با كوچكترين امري عصباني شويد. پس بايد كمي صبورتر و آرامتر باشيد و از خطاهاي دوستان راحتتر بگذريد. سعي كنيد با رفتار محبتآميز و لطف و مهرباني نسبت به دوستانتان، رابطة دوستي را هر چه عميقتر و محكمتر نماييد كه مولاي متقيان ميفرمايد: أعجَزُ الناس مَنْ عَجَزَ عن اكتساب الاخوان واعجز منه مَنْ ضيَّعَ مَنْ ظَفَرَ به عاجزترين افراد، كسي است كه از به دست آوردن دوست عاجز باشد و عاجزتر از او كسي است كه دوستي را كه به دست آورده از دست بدهد.

البته توجه داريد هر شخصي هم شايستة دوستي نيست. بلكه بايد به ملاكهايي كه اسلام عزيز براي انتخاب دوست معرفي فرموده توجه نماييد. حضرت رسول اكرم (9) ميفرمايد: بهترين دوست شما كسي است كه داراي سه ويژگي باشد: نگاه به او شما را به ياد آخرت بيندازد، عمل او شما را به ياد آخرت بيندازد و سخن او و حرفهايش بر علم شما بيفزايد.

حضرت علي (7) نيز در باب معاشرت و چگونگي حفظ و نگهداري دوست ميفرمايند: اگر دوست (برادرت) با تو قطع رابطه نمود يا خواست از تو جدا شود و با تو قهر كند، تو با او قهر نكن و اگر او نسبت به تو دستش بسته و بخيل بود، تو بذل و بخشش داشته باش.

بنابراين با صبر و حوصله، گذشت و ايثار و اخلاق نيكو آن هم فقط به خاطر خدا، ميتوان دوستيها را استمرار بخشيد و از آثار و فوائد دوستي و ارتباط با ديگران بهرهمند شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.