-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:838 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اگر همواره رهبر از جانب خدا تعيين مي گرديد بسياري از اختلافات حل نمي شد؟
اولا: همواره خداوند رهبر براي انسانها تعيين كرده است و در اين زمان اراده خداوند متعال تعلّق گرفته است كه آخرين امام از ائمه اثني عشري در پس پرده غيبت باشد تا زماني كه به امر حق هنگام ظهور در رسد و بساط ظلم و ستم از زمين برچيده شود و عدل و دين پاي برجا باشد. پس همواره رهبري از جانب خداوند بوده است و اصولا چون مسئله امامت و رهبري ديني و آموزه هاي وحي برمي گردد بسيار گسترده تر از مديريت هاي يك جامعه يا حتّي جهان است. رهبري ديني يعني هدايت انسانها و تربيت آنها براي جهان ديگري كه در پيش داريم و براي همين امام و رهبر معصوم فقط بايد از ناحيه خداوند تعيين گردد زيرا شناخت امام واقعي امري است كه به غيب مربوط است و فقط خداوند بايد معرّف آن باشد چنان كه رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) كه حضرت علي((عليه السلام)) را به عنوان وصي و امام بعد از خودشان معرّفي كردند در شأن ايشان خداوند فرموده است: «ما ينطق عن الهوي ان هوالاّ وحي يوحي...; پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) از روي هوي سخن نمي گويد بلكه گفته هاي او از وحي است».
ثانياً: تعيين رهبر از جانب خدا علّت تامه نفي اختلاف نيست چنانكه مي دانيم در زمان پيامبران و امامان چگونه مردم در برابر آنان جبهه گيري مي كردند و با وجود اينكه رهبران آنان مستقيماً از جانب خدا تعيين شده بودند با آنان به مخالفت برمي خاستند.

( بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.