-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:841 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بعضي ها از آزادي سوء استفاده مي كنند و دنبال اهداف خود هستند چرا؟
مشكلي كه مطرح كرده ايد از مسايل مهم و اساسي جامعه ما است. البته معنا و مفهوم آزادي و حقيقت و چگونگي و حدود آن در اسلام در لابه لاي صدها كتاب و مقاله بيان گرديده است؛ ليكن متأسفانه سوء استفاده كنندگان از آزادي، هيچ كاري به اين مسأله ندارند و راهي را مي روند كه بعضاً در كشورهاي غربي نيز سابقه ندارد. از سوي ديگر يكي از مشكلات جدي در ميان برخي از جوانان، اين است كه بدون مطالعه و تحقيق در پي امواج مختلف به حركت درمي آيند و ژرفاي آزادي و ارتباط دين با آن را نمي سنجند و لاجرم روح لطيف و مقدس آزادي اسلامي را درنمي يابند. در عين حال جوانان پرشور و با ايمان نيز در جامعه ما بسيار است و لزوم ارتباط دفاتر نهاد با دانشجوياني اين چنين بسيار لازم و اساسي است و تا آن جا كه ما اطلاع داريم در برخي از دانشگاه ها رابطه خوبي بين نهاد و دانشجويان فعال مذهبي و فرهنگي برقرار است؛ ليكن لازم است اين ارتباط روز به روز گسترده تر و بهتر شود تا به اين وسيله بتوان به شيوه ها و راه كارهايي مناسب در جهت حل مشكلات دست يافت و اقدام نمود. لازم است جناب عالي نيز در اين باره با مسؤولان نهاد در دانشگاهي كه اشتغال به تحصيل داريد گفت و گو كنيد و در صورتي كه با اشكالي مواجه شديد اين مركز را در جريان بگذاريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.