-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:842 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به ادعاي اسلامي بودن چرا نمي توانيد مشكل ازدواج جوانان را حل كنيد؟ حال كه نمي توانيد چرا نمي گذاريد به شيوه غرب مسائل جنسي حل شود؟
فلسفه آفرينش زن و مرد و اهميت ازدواج و مسأله تأخير ازدواج در جامعه كنوني و رابطه آن با نظام حاكم هر يك بايد به دقت بررسي گردد تا بتوان به قضاوتي درست و فارغ از پيشداوري هاي خام دست يافت. الف) فلسفه آفرينش زن و مرد صرفا اين نيست كه با يكديگر درآميزند و زندگي كنند. بلكه اين خود يكي از راهكارهاي مقدماتي نظام خلقت درراستاي هدف و فلسفه اي برتر و بالاتر است. ب) ازدواج و تشكيل خانواده در اسلام از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. زيرا از طريق آن نه تنها نيازهاي غريزي انسان به گونه اي نظام وار و سامان مند تأمين مي شود. بلكه زمينه هاي بسيار مناسبي براي پرورش فضايل و كمالات و تربيت انسان هاي پاك و شايسته در محيطي آكنده از عشق و صفا و صميميت فراهم مي گردد. ج) تأخير در ازدواج از واقعيت هاي تلخي است كه در قرن اخير درسطح جهاني از جمله كشور ما شيوع بسياري يافته است. البته احساس نگراني از اين مسأله در جامعه ما بيش از ديگر جوامع است. زيرا دغدغه ديني و ميل به پاك زيستن و دامن به مفاسد نيالودن و دركنار آن شدت و قوت گرايش هاي جنسي در جوانان فشار شديدي را برآنان وارد مي سازد. ولي آيا اين مسأله به منزله آن است كه در كشورهاي ديگر فلسفه آفرينش زن و مرد رعايت شده و در جامعه ما نمي شود؟ اگر منظور اصل مسأله تأخير در ازدواج است آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه در بسياري از جوامع تأخير سني ازدواج بيش از جامعه ماست و اگر مقصود آن است كه آنان با فساد و بي بند وباري به هر طريقي كه شده نياز جنسي خود را تأمين مي كنند اين جز دور شدن از فلسفه خلقت زن و مرد و گرفتار آمدن در انواع تيره بختي ها چيز ديگري نيست. د) علت تأخير ازدواج در ايران و ديگر جوامع بشري چيست؟ شرايط نوين زندگي بشر و تحولاتي كه در پي تمدن جديد رخ داده اساسي ترين عامل تأخير ازدواج مي باشد. اين مسأله نياز به تحقيقات تاريخي جامعه شناختي گسترده اي دارد. ليكن به طور خلاصه و اجمال يادآور مي شويم كه در گذشته معمولا از سنين پايين جوانان و نوجوانان جذب بازار كار و فعاليت در جامعه مي شدند. اين برنامه نتايج چندي را به دنبال داشت. از جمله: 1- شخص از آغاز نوجواني كسب درآمد و ثروت مي نمود و از حالت مصرف كنندگي خارج مي شد علاوه بر آنكه هزينه سنگين تحصيل نيز براو يا خانواده و دولت تحميل نمي شد. 2- فرد داراي پايگاه اجتماعي ثابت و مشخص بود. يعني وقتي كسبي را پيشه خود مي ساخت و پس از مدتي در آن ورزيدگي مي يافت ديگر برايش مشخص بود كه زندگي او و آينده اش همين است و چندان دغدغه اينكه فردا و فرداها چه خواهد شد و چه تغييرات اساسي در زندگي و كار او رخ خواهد داد آزارش نمي داد. 3- شخص با كار و فعاليت اجتماعي از تجارب خاص زندگي بهره مند مي شد تدريجا مشكلات را پشت سر مي نهاد و پختگي مناسب براي تشكيل خانواده پيدا مي كرد. عوامل فوق باعث مي گرديد كه شخص به سهولت و بدون دردسر ازدواج كند. زيرا: * كمبود هزينه هاي زندگي و سهولت شرايط ازدواج * دارا بودن درآمد لازم عدم ابهام نسبت به وضعيت آينده * ورزيدگي تجربه و آبديده شدن در برخورد با مشكلات و پشت سر نهادن تدريجي آنها ديگر هيچ حالت منتظره اي براي فرد باقي نمي گذاشت. اما شرايط عصر نو: درجهان نو شرايط زندگي تغييرات شگرفي نموده و عمده ترين تأثيرات شكننده خود را برجوانان تحميل كرده است. در دنياي كنوني تقريبا همه نوجوانان به استثناي افراد بسيار قليلي به تحصيل اشتغال داشته و آن چنان آينده مبهم و نامعيني دارند كه گويي فكر آن را هم در سر نمي پرورانند و تمام هم آنها گذران موفق اين دوران است و بس. با پايان يافتن دوران دانش آموزي - كه به طور متوسط در سنين 17 - 20 سالگي انجام مي پذيرد - شخص يا در انديشه راه يابي به دانشگاه است و يا بايد به خدمت سربازي برود. بنابراين چند سالي ديگر جهت تشكيل خانواده مشكل دارد و اگر به دانشگاه راه يافت تازه دغدغه هاي ديگر آغاز مي شود كه آيا موفق به ارتقاي مراتب تحصيلي خواهد شد؟ پس از فراغت از تحصيل چند سال به خدمت نظام وظيفه بايد گذراند. تازه پس از همه اينها آيا كار مناسب در جامعه خواهد يافت؟ تا كي بايد در پي كاريابي باشد و ... اينها همه ره آوردهاي طبيعي عصر ماشين و تكنولوژي است و براي دولت جمهوري اسلامي نيز يكي از مشكلات بسيار اساسي مي باشد. زيرا دركشور ما تعداد انبوهي از جوانان به تحصيلات دانشگاهي اشتغال دارند و حل مشكل ازدواج آنان در سطح كلان آن هم با توجه به مشكلات مالي فقدان پايگاه اجتماعي مشخص و تغيير جايگاه اجتماعي و باعنايت به آسيب شناسي هاي اجتماعي مسأله كاري است سخت دشوار. اينك بر شما عزيزان است كه به جاي متهم ساختن نظام دقيقا چشم بر واقعيت هاي موجود گشاييد و بدون پيروي از احساسات تند و هيجاني به انديشه و تعمق در مسأله پرداخته وبا ارائه راه كارهاي مفيد و سازنده در حل اين معضل بزرگ همياري و هفكري نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.