-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:870 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا نام دكتر شريعتي را نمي برند اشتباهات او چه بوده است؟
اولاً نام دكتر شريعتي برده مي شود هم در مطبوعات و هم در رسانه ها؛ ثانياً آثار و كتاب هاي ايشان نيز موجود است و مي توانيد آن را مطالعه نماييد. دكتر علي شريعتي از چهره هاي شناخته شده قبل از انقلاب اسلامي است كه در آگاهي دادن قشر جوان بر عليه نظام شاهنشاهي نقش مثبت و به سزايي داشت. در كتاب هاي وي مطالب عقيدتي ، تاريخي ، اخلاقي و ... وجود دارد. در اين مورد نكته اي قابل ذكر است و آن اينكه جز قرآن مجيد - كه همه مطالب آن حق و از جانب خداست - كتابي وجود ندارد كه همه محتويات آن حق باشد.. بقيه كتاب ها حتي كتب احاديث جاي بررسي و نقد و نظر را دارند. شايد بتوان گفت كتابي نيز كه همه مطالب آن باطل باشد نيز كمتر يافت مي شود. در بين آثار مرحوم دكتر شريعتي نيز كتابي كه بتوان گفت همه مطالب آن صواب و يا نادرست است وجود ندارد. آنچه كه مي توان گفت اين است كه، همانند كتاب ها و آثار ديگر، در آثار دكتر شريعتي نيز براي نقد و نظر مجالي وجود دارد. ولي آنچه درباره ايشان اتفاق افتاده، افراط و تفريطهايي است كه درباره شخصيت او و آثارش صورت گرفته است. برخي او را مطلق پنداشته و هر چه را كه نوشته و گفته است صددر صد حق دانسته و آن را پذيرفته اند و برخي نيز در نقطه مقابل، هر چه را او گفته، با ديد شك و ترديد نگريسته و يكسره نفي كرده اند. همين افراط و تفريط ها موجب شده كه زمينه مناسبي براي معرفي و نقد آثار او فراهم نگردد كه البته از اين بابت بايد متأسف بود. در مجموع بايد يك نكته را كاملا مد نظر داشت و آن اين كه: ما به جز قرآن مجيد - كه همه آن را حق و حقيقت دانسته و به آن معتقديم - هيچ كتاب ديگري (حتي كتاب هاي احاديث) را خالي از نقد و نظر نمي دانيم. از افلاطون و ارسطو گرفته تا ملاصدرا و دكارت و انيشتين، هيچ كدام داراي علم مطلق نبوده و خود نيز چنين ادعايي نداشته اند. حال در مورد آثار دكتر شريعتي بيشتر بايد با ديده انصاف و علم به آنها نگريسته شود، مطالب مفيد آن استفاده و مواد غير قابل قبول آن نقد گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.