-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:883 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا علما و مراجع تقليد در مقابل تسليمه ءنسرين كه كتابي شبيه آيات شيطاني نوشت عكس العملي نشان ندادند؟
حكم كساني كه مسلمان بوده و مرتد شده اند، از نظر فقهي كاملاً روشن است. علاوه بر آن كه توهين به مقدسات نيز، خود از نظر فقهي داراي احكام معين و مشخص است. ولي اگر بنا باشد در كليه اين موارد، همانند قضيه سلمان رشدي، از سوي مراجع و يا مسؤولين حكمي صادر گردد، به نظر مي رسد در هر چند روز بايستي يك چنين احكامي صادر گردد و اين موضوع در شرايط فعلي نمي تواند چندان معتبر باشد. اما مسأله سلمان رشدي داراي ويژگي خاصي بود و آن حمايت استكبار جهاني از او و تلاش براي گسترش افكار شيطاني وي بود. اين موضوع، امام را بر آن داشت تا موضعي قوي و نيرومند در برابر آن اتخاذ نمايند تا هم درسي براي ديگران باشد و هم آن كه استكبار جهاني و صهيونيسم، از آن بهره اي نبرند. ولي اين بدان معنا نيست كه براي هر مرتدي بايد اطلاعيه اي صادر كرد. در اين صورت چه بسا كه نتيجه معكوس دهد و باعث اشاعه آن بشود. خواهيد گفت حكم الهي چه مي شود؟ احكام الهي در صورتي به اجرا درمي آيند كه قدرت بر انجام آن باشد. بسياري ديگر از احكام الهي هست كه ما قادر نيستيم آن را در جهان پياده كنيم؛ آيا بايد بر سر آنها هر روز سر و صدايي به پا كنيم؟ پس بايستي شرايط زمان و مكان، كاملاً سنجيده شود و آن گاه حكم صادر گردد و جنبه اجرايي پيدا كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.