-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:886 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا وحدت حوزه و دانشگاه هنوز تحقق پيدا نكرده است
بحث وحدت حوزه و دانشگاه از انديشه هاي بزرگ امام خميني و بسياري از مصلحان و متفكران جامعه ما بوده و هست ولي در آغاز بايد تعريف صحيحي از آن نموده سپس به بررسي امكان يا عدم امكان آن پرداخت. وحدت حوزه و دانشگاه نه به معناي ادغام فيزيكي است و نه ادغام محتوايي. چه اينكه هم اكنون نيز حوزه و دانشگاه در بسياري از رشته ها با يكديگر تشابه و هم گوني دارند مانند رشته هاي: الهيات، ادبيات، حقوق، فقه، تفسير و... بلكه محور اين وحدت اتحادي استراتژيكي براي نيل به آرمان هاي انقلاب و اعتلاي كشور و فرهنگ جامعه است. جامعه ما و بلكه تمامي جوامع اسلامي بارها طعم تلخ جدايي اين دو طيف از يكديگر را چشيده اند. زماني هجوم و سيطره غربزدگي جايي براي طرح انديشه هاي حوزه و تقارب افكار باقي نگذاشته بود. در نقطه مقابل برخي حوزويان نيز دانشگاهيان را به هيچ مي انگاشتند و راه خويش را در تضاد با آن مي ديدند. در حقيقت جدايي آرماني اين دو از يكديگر بهترين راه نفوذ براي بيگانگان و ايادي آنهاست. اين وحدتي است كه امام، حوزويان و دانشگاهيان را به آن فرا مي خواندند. ولي اينكه آنان از نظر رشته ها متحد شوند و يا... نه امري عملي است و نه مفيد. بنابراين آنان كه مي گويند اين وحدت ممكن نيست اگر وحدت قسم اول را مي گويند سخت در اشتباهند؛ ولي اگر مراد آنها قسم دوم است ما نيز برآن مهر تاييد مي زنيم. وحدت حوزه و دانشگاه در كلام امام؛ يعني وحدت آرماني و همنوايي براي ساختن كشور و اعتلاي فرهنگ و تمدن و رشد آن از جنبه هاي گوناگون.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.