-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:888 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

چرا فيلم هاي خارجي تحريك آميز از تلويزيون جمهوري اسلامي پخش مي شود؟
{Tفيلم هاي تحريك آميز تلويزيون T}؛ قابل انكار نيست كه برخي از برنامه هاي تلويزيوني تحريك آميز است، ولي در عين حال با زمان طاغوت تفاوت بسياري دارد. برادر عزيز! سن شما اقتضا نمي كند كه تصويري از تلويزيون زمان طاغوت در ذهن داشته باشيد؛ ولي ما كه آن زمان را درك كرده ايم در مي يابيم كه تفاوت از كجا تا كجا است. در زمان طاغوت، تلويزيون و راديو صد در صد در خدمت ترويج فساد و فحشا و هرزگي بود: از تصاوير كذايي تا پخش رقص ها و... . آنچه اكنون وجود دارد، اساساً با آنچه كه در آن زمان وجود داشت قابل قياس نيست. اما چرا همين مقدار اندك و غيرقابل مقايسه نيز وجود دارد؟ چرا برخي از فيلم هاي خارجي نمايش داده مي شود و برخي آهنگ هاي كذايي پخش مي شود؟ در جواب گفتني است كه وضعيت جهاني تبليغات و وسعت آن، به اندازه اي است كه واقعاً كشور ما و هر كشوري كه بخواهد خود را در برابر اين هجوم حفظ كند در محاصره اي همه جانبه قرار دارد. كشورهاي هم مرز ايران با فرستنده هاي تصويري خود مرزهاي كشور ما را در مي نوردند و هزاران نفر را زير چتر تبليغاتي خود با فيلم ها و تصويرهاي آن چناني قرار مي دهند. شبكه هاي ارتباطي بين المللي مانند اينترنت و ماهواره و نيز فيلم هاي ويديويي و صدها كانال راديويي، هر چه هست و نيست را براي مردم پخش مي كنند. در اين ميان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با امكانات و فرصتي محدود مي خواهد در برابر همه اينها بايستد. از سويي بايد مخاطب جلب كند و از سويي بايستي آرمان ها را حفظ نمايد. توليد فيلم و سريال مناسب نيز كاري بس پرهزينه و طولاني است. حال بايد چه كرد؟ آيا بايد شبانه روز راديو و تلويزيون فقط دعا و يا سخنراني و... پخش كنند (مانند راديو قرآن و راديو معارف)؟ اين راه حلي بسيار ساده است؛ ولي نتيجه آن از دست دادن ميليون ها بيننده و رفتن آنها - متأسفانه - به سوي كانال هاي ديگر است. در حقيقت با چنين كاري خود را در برابر دشمن خلع سلاح كرده ايم. بلي اگر برنامه هاي جذاب و صد در صد سالم وجود داشته باشد، معنا ندارد كه به برنامه هاي تلقيني روي آورده شود؛ ولي كو آن برنامه ها؟!

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.