-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:939 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به اين كه انسان خليفة الله در روي زمين است پس چرا براي خواسته هاي خود به اهل بيت ( ع ) متوسل مي شوند؟
اولاً؛ انسان هاي عادي خليف الله نيستند و طبق آيات قرآن مصداق تام خليفالله چهارده معصوم مي باشند، زيرا ملايكه بر آدم ( ع ) سجده نكردندولي وقتي آدم از خداوند حقيقتي را دريافت داشت ، آن حقيقت را بر ملايكه عرضه كرد .همگي سجده نمودند و آن مطلب چيزي جز حقيقت چهارده معصوم نبود .قرآن مي فرمايد : ( ( فلما انباهم باسمايهم... ؛ وقتي آدم اسماي ايشان را به ملايكه خبر داد ) ) ، ( بقره ، آيه 30 ) . در اين جا ضمير ( ( هم ) ) آمده است كه براي صاحبان عقل به كار مي رود .در نتيجه فهميده مي شود سجودملايكه بر انسان كامل است كه صلاحيت خليف اللهي را دارا است ، بارزترين مصاديق آن ، چهارده معصوم هستند .براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به : تفسير الميزان ،آيات 20 - 33 سوره بقره . ثانياً؛ دليل اين كه ما به اولياي الهي براي رسيدن به خداوند متوسل مي شويم ، نقصي است كه در ما وجود دارد .در زندگي متعارف اگر كسي نسبت به بزرگي نا آشنا باشد يا معصيت وي را نموده باشدو حاجتي نيز داشته باشد، از افراد آشنا و آبرومند استفاده مي كند واين يك عمل عقلايي است . حال اگر كسي واقعاً چنين نيازي را احساس نمي كند،توسل جستن به اوليا براي او لازم نيست . ولي بايد دانست اين احساس عدم نياز، توهمي بيش نيست و چه بسا از دام هاي شيطان است ؛ زيرا قرآن مي فرمايد : ( ( وابتغوا اليه الوسيله ) ) ، مايده ، آيه 35 ) . و اگر وسيله قرار دادن درپيشگاه خداوند كار لغوي بود، بدان امر نمي شديم . ثالثاً؛ اگر كسي وسيله اي را پرستش كند يا مستقل در تاثير بداند، بت پرستي مي باشد؛ ولي از خودكلمه وسيله و توسل فهميده مي شود كه آنها موضوعيت ندارند و هدف رسيدن به چيز ديگري است كه خداوند باشد .پس توسل ، عين توحيد وپرستش خداوند است ؛ زيرا راهي براي رسيدن به عبوديت حق تعالي مي باشد .براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به : شفاعت ، (جعفر سبحاني) . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.