-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:940 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا پيدايش انسان همزمان با خداوند بوده است ؟ توضيح بدهيد.
براساس آموزه هاي ديني و قرآني و يافته هاي فلسفي انسان موجودي دوساحتي است از يك پا در دنياي مادي و از سوي ديگرسر در ملكوت الهي دارد .انسان از دو بعد جسم و روح تشكيل شده ، جسم انسان جنبه مادي و روح او بعد ملكوتي اوست . ولي حقيقت انسان به روح اوست و جسم تنها ابزار و مركبي براي سير و كمال روح مي باشد انسان به مقتضاي جسماني بودنش محكوم به شرايط موجود مادي و محدود به قيودماده از قبيل زمان و مكان است ، بنابراين هر چند حقيقت انسان به روحاوست و روح مجرد است ولي به دليل همراهي روح و جسم انسان موجودي زماني و مادي است اما خداوند از آنجا كه واجب الوجود است آغازي براي وجودش نيست . به تعبير ديگر ازلي و ابدي است پس معناندارد كه خلقت آدم همگام با وجود خدا باشد زيرا انسان مادي در مقطع خاصي پا به عرصه وجود نهاده ولي خداوند به مقتضاي وجوب ذاتيش هميشه بوده است . روشن شدن جامع مساله پيدايش انسان مبتني بر بحث دقيق پيرامون مسايلي از قبيل حقيقت انسان ، ساحت هاي وجودي انسان ( روح و جسم ) ، رابطه روح و جسم ، خلقت روح و همگامي و يا تقدم جسم و روح مي باشد كه از حد پاسخ ما خارج است منابع مفيد زير را براي مطالعه پيشنهاد مي كنيم . 1- انسان از ديدگاه اسلام ، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ،سمت ، تهران 1377، ( به خصوص صفحات 21 - 51 ) 2- مباني انسان شناسي در قرآن ، د كتر نصري ، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصرتهران ، 1379، ص 65 - 89 و 121 - 136 ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.