کد مطلب:1 دوشنبه 9 شهریور 1394 آمار بازدید:1281

به عقيده وهابيت عكس انداختن حرام است
گفتار وهابيت

00:39

دانلود   1.17 مگابایت
ترشابي : عكس بزرگان را نبايد روي ديوار خانه زد چون اين
كار دروازه ي شرك و بت پرستي را باز مي كند.