کد مطلب:1033 یکشنبه 15 شهریور 1394 آمار بازدید:1089

وقتی شریفی آبروی شبكه كلمه وهابی را می برد

47:05

دانلود   76.52 مگابایت
مناظره علی شریفی و سجودی كارشناس شبكه وهابی كلمه در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲