کد مطلب:1091 یکشنبه 15 آذر 1394 آمار بازدید:836

خوردن نذری امام حسین جایز نیست.؟
فتوا

04:44

دانلود   43.57 مگابایت
خوردن نذری امام حسین جایز نیست واین شخص مرتد است.