کد مطلب:11 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1351

جسارت وهابيون به روحانيون ايراني
توهين به روحاني ايراني

00:50

دانلود   2.35 مگابایت
وهابيون عربستاني تحت عنوان هيأت هاي امر به معروف و نهي از منكر,تحت تأثير آموزه هاي تند و افرطي وهابيون سلفي با حمله به روحانيون كاروان هاي ايراني اهانت هاي تند و تأسف باري نسبت به آنها مرتكب مي شوند