کد مطلب:12 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1407

اعتراف سجودی به بیسوادی بن باز
توهین سحودی نسبت به بن باز

00:44

دانلود   1.85 مگابایت
این فیلم اعتراف مجری شبکه ی کلمه به علم بسیار پایین یکی از علمای برجسته ی وهابیت است