کد مطلب:12 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1217

اعتراف سجودي به بيسوادي بن باز
توهين سحودي نسبت به بن باز

00:44

دانلود   1.85 مگابایت
اين فيلم اعتراف مجري شبكه ي كلمه به علم بسيار پايين يكي از علماي برجسته ي وهابيت است